Proverbs 2:3 Cross References - Norwegian

1 Kings 3:9-12

9 Så gi da din tjener et hørsomt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellem godt og ondt! For hvem kunde ellers dømme dette ditt folk som er så tallrikt? 10 Herren syntes godt om at Salomo hadde bedt om denne ting. 11 Og Gud sa til ham: Efterdi du har bedt om denne ting og ikke bedt om et langt liv og ikke bedt om rikdom og heller ikke om dine fienders død, men har bedt om forstand til å akte på hvad rett er, 12 så vil jeg gjøre som du beder: Jeg vil gi dig et vist og forstandig hjerte, så det ikke har vært din like før og ikke vil komme din like efter dig.

1 Chronicles 22:12

12 Bare Herren vil gi dig visdom og forstand og sette dig over Israel, og du må holde Herrens, din Guds lov.

Psalms 25:4-5

4 Herre, la mig kjenne dine veier, lær mig dine stier! 5 Led mig frem i din trofasthet og lær mig! for du er min frelses Gud, på dig bier jeg hele dagen.

Psalms 119:34

34 Lær mig! Så vil jeg ta vare på din lov og holde den av hele mitt hjerte.

Psalms 119:73

73 Dine hender har skapt mig og gjort mig; gi mig forstand, forat jeg må lære dine bud!

Psalms 119:125

125 Jeg er din tjener; lær mig, så jeg kan kjenne dine vidnesbyrd!

Psalms 119:169

169 La mitt klagerop komme nær for ditt åsyn, Herre! Lær mig efter ditt ord!

Luke 11:13

13 Dersom da I, som er onde, vet å gi eders barn gode gaver, hvor meget mere skal da Faderen, som er i himmelen, gi dem den Hellige Ånd som beder ham!

Ephesians 1:17-18

17 at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig, 18 og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige,

James 1:5

5 Men dersom nogen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.