Genesis 47:16 Cross References - Norwegian

16 Og Josef sa: Kom hit med eders buskap, så vil jeg gi eder brød for eders buskap, dersom I ikke har flere penger.

Daniel 6:5-7

5 Da søkte riksrådene og satrapene å finne skyld hos Daniel vedkommende rikets styrelse, men de kunde ikke finne nogen skyld eller nogen urett, eftersom han var tro, og det ikke fantes nogen forseelse eller nogen urett hos ham. 6 Så sa disse menn: Vi finner ingen skyld hos denne Daniel, det skulde da være at vi kunde finne noget å anklage ham for i hans gudsdyrkelse. 7 Da stormet disse riksråder og satraper inn til kongen og sa til ham: Kong Darius leve evindelig!

1 Corinthians 10:32

32 Vær uten anstøt både for jøder og for grekere og for Guds menighet,

Philippians 4:8

8 For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som tales vel om, enhver dyd, og alt det som priselig er - gi akt på det!

Colossians 4:5

5 Omgåes i visdom med dem som er utenfor, så I kjøper den beleilige tid.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.