Ezekiel 10:8 Cross References - Norwegian

8 Og det såes på kjerubene noget som lignet en menneskehånd, under deres vinger.

Isaiah 6:6

6 Da fløi en av serafene bort til mig med en gloende sten i sin hånd; med en tang hadde han tatt den fra alteret.

Ezekiel 1:8

8 Og de hadde menneskehender under vingene på alle fire sider, og alle fire hadde ansikter og vinger.

Ezekiel 10:21

21 Hvert av dem hadde fire ansikter og fire vinger, og noget som lignet menneskehender, var der under deres vinger.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.