Psalms 81:9 Cross References - Lithuanian

9 Neturėk ir negarbink jokio kito dievo!

Exodus 20:3-5

3 Neturėk kitų dievų šalia manęs. 4 Nedaryk sau jokio drožinio nei jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ar po žeme vandenyje. 5 Nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems! Nes Aš, Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, baudžiąs vaikus už tėvų kaltes iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie manęs nekenčia,

Deuteronomy 6:14

14 Negarbink dievų svetimų tautų, kurios gyvena aplink jus,

Deuteronomy 32:12

12 taip Viešpats vienas ją vedė; nebuvo su Juo jokio kito dievo.

Psalms 44:20

20 Jei būtume užmiršę savo Dievo vardą ir ištiesę rankas į svetimą dievą,

Isaiah 43:12

12 Aš paskelbiau, išgelbėjau ir pranešiau, kai tarp jūsų nebuvo kito dievo. Jūs esate mano liudytojai,­ sako Viešpats,­kad Aš esu Dievas.

Malachi 2:11

11 Neištikimai ir bjauriai elgėsi Judas, Izraelis ir Jeruzalė. Jie išniekino Viešpaties šventyklą, kurią Jis mylėjo, vesdami svetimų dievų dukteris.

1 Corinthians 8:5-6

5 Ir nors yra vadinamųjų dievų danguje ar žemėje,­daug tų dievų ir daug viešpačių,­ 6 tai mes turime tik vieną Dievą, Tėvą, iš kurio yra visa ir Jam esame mes, ir vieną Viešpatį, Jėzų Kristų, per kurį yra visa ir mes per Jį.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.