Psalms 145:16 Cross References - Lithuanian

16 atveri savo ranką, sočiai maitini visa, kas gyva.

Job 38:27

27 drėkintų tuščią ir apleistą žemę, kad želtų žolė?

Psalms 104:28

28 Tu duodi jiems, jie rankioja. Tu ištiesi savo ranką, jie pasisotina gausiai.

Psalms 107:9

9 Jis pagirdė trokštančią sielą, išalkusią sielą pripildė gėrybių.

Psalms 132:15

15 Aš jo maistą palaiminsiu, pasotinsiu vargšus duona.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.