Proverbs 22:22 Cross References - Lithuanian

22 Neapiplėšk beturčių dėl to, kad jie yra beturčiai, ir neskriausk nukentėjusiojo teisme,

Exodus 23:6

6 Neiškraipyk teisingumo beturčio byloje.

Job 29:12-16

12 nes aš išgelbėjau vargšą, prašantį pagalbos, ir našlaitį, kuris neturėjo kas jam padėtų. 13 To, kuris būtų pražuvęs, palaiminimas pasiekė mane, ir aš suteikdavau džiaugsmo našlės širdžiai. 14 Teisumas man buvo rūbas, o teisingumas­apsiaustas ir vainikas galvai. 15 Aš buvau akys aklam ir kojos raišam. 16 Aš buvau tėvas beturčiams ir ištirdavau bylą, kurios nežinodavau.

Job 31:16

16 Ar aš neišpildžiau beturčio noro ir našlės prašymo?

Job 31:21

21 Jei pakėliau ranką prieš našlaitį, matydamas vartuose man pritariančius,

Proverbs 22:16

16 Kas skriaudžia beturtį, norėdamas praturtėti, ir kas duoda turtingam, pats nuskurs.

Proverbs 23:10-11

10 Nepakeisk senų žemės ribų ir nepasisavink našlaičio lauko, 11 nes jų Atpirkėjas yra galingas­ Jis gins jų bylą prieš tave.

Ezekiel 22:29

29 Krašto žmonės smurtauja ir plėšikauja, skriaudžia vargšus ir beturčius bei neteisėtai spaudžia ateivius.

Zechariah 7:10

10 Neskriauskite našlių ir našlaičių, ateivių ir beturčių. Nemąstykite pikta savo širdyse prieš savo brolį’.

Malachi 3:5

5 “Aš ateisiu jūsų teisti ir nedelsdamas pasmerksiu žynius, svetimautojus, melagingai prisiekiančius, nusukančius samdinių algą, skriaudžiančius našles bei našlaičius, laužančius ateivių teises ir manęs nebijančius.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.