2 Timothy 1:17 Cross References - Latvian

17 Bet viņš, atnācis Romā, rūpīgi mani meklēja un arī atrada.

Acts 28:30-31

30 Bet viņš palika savā īrētajā dzīvoklī veselus divus gadus un pieņēma visus, kas pie viņa nāca. 31 Neviena netraucēts, viņš sludināja Dieva valstību un visā paļāvībā mācīja par Kungu Jēzu Kristu.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.