Ephesians 1:6 Cross References - Kabyle

6 iwakken a t-neḥmed a t-ncekkeṛ ɣef ṛṛeḥma-s tameqqrant i ɣ-d-ifka s Mmi-s eɛzizen.

Matthew 3:17

17 Tekka-d yiwet n taɣect seg igenwan, tenna-d : «` Wagi d Mmi ameɛzuz, deg-s i gella lfeṛḥ-iw! »

Matthew 17:5

5 Mazal-it ițmeslay mi d-ters yiwet n tagut ițfeǧǧiǧen tɣumm-iten. Si tagut-nni tenṭeq-ed yiwet n taɣect, tenna-d : Wagi d Mmi eɛzizen deg-s i gella lfeṛḥ-iw, smeḥsiset-as!

Luke 2:14

14 Lḥemd i Sidi Ṛebbi deg imukan eɛlayen, lehna di ddunit ɣef yemdanen eɛzizen fell-as.

John 3:35

35 Baba Ṛebbi iḥemmel Mmi-s, yerra kullec ger ifassen-is.

John 10:17

17 Baba iḥemmel-iyi imi țsebbileɣ tudert-iw meɛna syin akkin a ț-id-rreɣ.

Romans 3:22-26

22 Sidi Ṛebbi iḥseb-aɣ d iḥeqqiyen imi numen s Ɛisa Lmasiḥ, 23 axaṭer ulac lxilaf ger yemdanen imi denben meṛṛa, țwaḥeṛmen si lɛaḍima n Sidi Ṛebbi. 24 Lameɛna s ṛṛeḥma-ines, yerra-ten d iḥeqqiyen mbla lexlaṣ, s Ɛisa Lmasiḥ i ten-id-icufeɛ. 25 D nețța i d-ifka Sidi Ṛebbi d asfel fell-aɣ iwakken s idammen-is yuzzlen, a d-yawi leɛfu n ddnub i yemdanen meṛṛa ara yamnen yis. Akka i d-ibeggen Sidi Ṛebbi lḥeqq-ines; axaṭer zik-nni, asm'akken i sen-iṣbeṛ, ur iɛuqeb ara imdanen ɣef ddnubat-nsen; 26 ma ț-țura isken-ed amek i ten-yerra d iḥeqqiyen zdat-es, axaṭer yebɣa a d-ibeggen belli nețța d aḥeqqi yerna ad yerr d iḥeqqiyen wid akk ara yamnen s Ɛisa.

Romans 5:15-19

15 Ur nezmir ara a nmettel ddnub n Adem ɣer lemziya d ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi; Adem iɛuṣa Sidi Ṛebbi yiwet n tikkelt yewwi-d lmut i yemdanen meṛṛa, acḥal ihi meqqṛet ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi i d-yețțunefken i yemdanen s Ɛisa Lmasiḥ. 16 Ṛṛeḥma-agi n Sidi Ṛebbi mačči am ddnub n yiwen wemdan. Axaṭer yiwen n ddnub yewwi-d lḥisab d lɛiqab, ma d ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi, tețțekkes lḥisab d lɛiqab ɣef waṭas n ddnubat. 17 Ma yella lmut teḥkem ɣef yemdanen meṛṛa s ddnub n yiwen wemdan, ihi wid iwumi d-tețțunefk ṛṛeḥma d lḥeqq, ad ḥekmen yerna ad idiren s Ɛisa Lmasiḥ. 18 S wakka, ddnub n yiwen wemdan yesseɣli-d lɛiqab ɣef yemdanen meṛṛa, akken daɣen lḥeqq i gexdem yiwen wemdan, yewwi-d leslak i gessidiren imdanen meṛṛa. 19 Ihi am akken ɛeṣṣu n yiwen wemdan, yerra aṭas n yemdanen d imednuben, akken daɣen ṭṭaɛa n yiwen wemdan terra aṭas n yemdanen d iḥeqqiyen.

Romans 8:1

1 Ihi ass n lḥisab ulac lɛiqab ɣef wid yumnen s Ɛisa Lmasiḥ.

Romans 9:23-24

23 Deg wannect-agi, Sidi Ṛebbi yebɣa a d-isbeggen acḥal meqqṛet tmanegt-is i nukni i ɣef iḥunn, i ghegga si zik iwakken a nili yid-es di tmanegt-is; 24 nukni iwumi i d-yessawel Sidi Ṛebbi mačči seg wat Isṛail kan, meɛna ula si ger leǧnas nniḍen;

2 Corinthians 4:15

15 Ayen akk ideṛṛun yid-nneɣ, ideṛṛu ɣef ddemma-nwen, iwakken ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi aț-țaweḍ ɣer waṭas n yemdanen; s wakka aṭas ara iketṛen di leḥmada n Sidi Ṛebbi, a t-cekkṛen ɣef tmanegt-is.

2 Corinthians 5:21

21 Win akken yellan d azedgan leɛmeṛ yednib, Sidi Ṛebbi yeḥkem fell-as deg umkan-nneɣ am akken d amednub i gella iwakken s tikli-nneɣ akk-d Lmasiḥ, a nili d iḥeqqiyen zdat Sidi Ṛebbi.

Ephesians 1:7-8

7 S lmut n Sidna Ɛisa i ɣ-d-icufeɛ Sidi Ṛebbi, s idammen-is yuzzlen i ɣ-țwaɛfan ddnubat-nneɣ; s wakka isbeggen-aɣ-d acḥal meqqṛet ṛṛeḥma ines 8 i d-issers fell-aɣ s tugeț yerna ifka-yaɣ-d lefhama ț-țmusni.

Ephesians 1:12

12 iwakken nukni yessarmen di Lmasiḥ d imezwura, a neḥmed Sidi Ṛebbi ɣef tmanegt-is.

Ephesians 1:14

14 Ṛṛuḥ iqedsen d aɛeṛbun n lweṛt-nneɣ, alamma yewweḍ ɣer lekmal-is leslak n wid akk yextaṛ Sidi Ṛebbi. A neḥmed ihi Sidi Ṛebbi ɣef tmanegt-agi-ines ( lɛaḍima-s).

Ephesians 1:18

18 a wen-ildi leɛqel iwakken aț țfehmem d acu n usirem i ɣer wen-d issawel, d acu n lbaṛakat timeqqranin i ghegga i wid yumnen yis;

Ephesians 2:7

7 iwakken di leqṛun i d-iteddun, a d-tban acḥal meqqṛit ṛṛeḥma-ines akk-d leḥnana-s i ɣ-d-isbeggen s Ɛisa Lmasiḥ.

Ephesians 3:10-11

10 S wakka, lḥekmat ț-țnezmarin n igenwan ad issinent tamusni n Sidi Ṛebbi di mkul ṣṣifat-ines, s tejmaɛt n imasiḥiyen 11 akken yella di leqsed n Sidi Ṛebbi si lebda; leqsed-agi yessaweḍ-it ɣer lekmal-is s Ɛisa Lmasiḥ Ssid-nneɣ.

Philippians 1:11

11 yerna tudert-nwen aț-țeččaṛ s wayen yellan d lḥeqq i gxeddem yis-wen Ɛisa Lmasiḥ, i tmanegt akk-d lḥemd n Sidi Ṛebbi.

Philippians 3:9

9 yerna ad sɛuɣ amkan ɣuṛ-es, ad uɣaleɣ d aḥeqqi mačči mi ḍuɛeɣ ccariɛa n Sidna Musa, meɛna imi uɣaleɣ d aḥeqqi s liman yellan di Lmasiḥ, s lḥeqq-nni i d-yețțak Sidi Ṛebbi i wid yesɛan liman deg-s.

Philippians 4:19

19 Sidi Ṛebbi a wen-d-yefk ayen akk teḥwaǧem s wakken tella lɛaḍima n lbaṛakat-is, di Ɛisa Lmasiḥ.

Colossians 1:13

13 Ikkes-aɣ-d si tezmert n ṭṭlam, iwakken a ɣ-yessiweḍ ɣer tgelda n Mmi-s eɛzizen,

2 Thessalonians 1:8-10

8 di tlemmast n uḥeǧǧaǧu n tmes iwakken ad iɛaqeb wid iɛuṣan Sidi Ṛebbi, ur neqbil ara lexbaṛ n lxiṛ n Sidna Ɛisa. 9 Lɛiqab ara ten-id-yasen, ț-țawaɣit ur nețfaka, Sidi Ṛebbi a ten-iḥeṛṛem ɣef udem-is, ur țwalin ara lɛaḍima-s. 10 Ayagi a d-idṛu asm'ara d-yas Sidna Ɛisa; ass-nni wid yumnen yis ad tɛeǧǧben deg-s, a t-ḥemden m'ara t-walin di lɛaḍima-s! Ula d kunwi aț-țilim gar-asen axaṭer tumnem s lexbaṛ n lxiṛ i wen-nbecceṛ.

1 Timothy 1:14-16

14 Tura ṛṛeḥma-s tameqqrant ters-ed fell-i s liman d leḥmala yellan deg-s. 15 Awal-agi d awal n tideț yuklalen ad ițwaqbel s lekmal-is : « Ɛisa Lmasiḥ yusa-d ɣer ddunit iwakken ad isellek imednuben ». 16 Iḥunn-ed fell-i nekk yellan d amednub ameqqran iwakken a d-isbeggen ṛṛeḥma-s yerna ad iliɣ d lemtel sya ɣer zdat i wid ara yamnen yis ad sɛun tudert n dayem.

1 Peter 2:5

5 Ula d kunwi yellan am izṛa yeddren, dduklet iwakken ad ibedd wexxam i deg ara izdeɣ Ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi. Aț-țilim ț-țajmaɛt n lmuqedmin ara iqeddmen s yisem n Ssid-nneɣ Ɛisa Lmasiḥ, iseflawen iqedsen ara iɛeǧben i Sidi Ṛebbi.

1 Peter 2:9

9 Kunwi d arraw n laṣel ițwaxtaṛen, d lmuqedmin n ugellid, d lǧens iṣfan, d agdud i d-ițwacefɛen. Tețwaxtaṛem iwakken aț-țbecṛem lecɣal yelhan n Sidi Ṛebbi, i kkun-id issufɣen si ṭṭlam yewwi-kkun-id ɣer tafat-is isteɛǧiben.

1 Peter 4:11

11 Win i wumi i d-yețțunefk ad ihḍeṛ, ilaq ad ihḍeṛ s imeslayen i s-d-ițțasen s ɣuṛ Sidi Ṛebbi. Akken daɣen ma yella wayeḍ ițțunefk-as-ed ad iqdec, ad iqdec ɣef wiyaḍ s tezmert i s-d-ifka Sidi Ṛebbi. Iwakken di yal ccɣel, ad ițwaḥmed Sidi Ṛebbi s yisem n Ɛisa Lmasiḥ, bab n tezmert ț-țmanegt si lǧil ɣer lǧil. Amin!

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.