Psalms 104:24 Cross References - Indonesian

24 Betapa banyak karya-Mu, TUHAN, semuanya Kaujadikan dengan bijaksana; bumi penuh dengan ciptaan-Mu.

Genesis 1:11-12

11 Allah berkata lagi, "Hendaklah tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan, yaitu jenis yang menghasilkan biji-bijian dan jenis yang menghasilkan buah-buahan." Lalu hal itu terjadi. 12 Demikianlah tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Dan Allah senang melihat hal itu.

Genesis 1:24-25

24 Kemudian Allah berkata, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang darat, yang jinak dan yang liar, besar maupun kecil." Lalu hal itu terjadi. 25 Demikianlah Allah membuat semuanya itu dan ia senang melihat hal itu.

Genesis 1:31

31 Allah memandang segala sesuatu yang telah dibuat-Nya itu, dan Ia sangat senang. Malam lewat dan jadilah pagi. Itulah hari yang keenam.

Nehemiah 9:6

6 Kemudian rakyat Israel berdoa demikian, "Engkaulah TUHAN, Engkaulah Yang Mahaesa; Kau jadikan bintang dan seluruh angkasa, juga laut dan bumi serta segala isinya, lalu Kauberi hidup dan Kaupelihara. Kepada-Mu segala kuasa di langit bersembah sujud; mereka tunduk kepada-Mu dan bertekuk lutut.

Job 5:9

9 Karya-karya Allah luar biasa; tidak sanggup kita memahaminya. Mujizat-mujizat yang dibuat-Nya, tak terbilang dan tiada habisnya.

Psalms 8:3

3 (8-4) Bila kupandang langit yang Kauciptakan, bulan dan bintang-bintang yang Kaupasang,

Psalms 24:1

1 Mazmur Daud. Milik Tuhanlah bumi seisinya, dunia dan semua yang mendiaminya.

Psalms 40:5

5 (40-6) TUHAN, betapa banyaknya karya-Mu bagi kami, ya TUHAN Allahku, Engkau tak ada taranya! Banyaklah rencana-Mu yang menakjubkan bagi kami, tak mungkin diceritakan semuanya.

Psalms 50:10-12

10 sebab semua binatang di hutan adalah milik-Ku, dan ternak di ribuan pegunungan. 11 Semua burung di pegunungan milik-Ku juga, dan segala makhluk yang hidup di padang belantara. 12 Kalau Aku lapar, tak perlu Kukatakan kepadamu, sebab bumi seisinya adalah milik-Ku.

Psalms 65:11

11 (65-12) Karena kebaikan-Mu, setiap tahun Kausediakan panenan; di mana Engkau datang, ada kelimpahan.

Psalms 107:31

31 Pantaslah mereka bersyukur kepada TUHAN karena kasih-Nya, karena karya-karya-Nya yang mengagumkan bagi manusia.

Psalms 136:5

5 Dengan kebijaksanaan-Nya Ia menjadikan langit; kasih-Nya kekal abadi.

Proverbs 3:19-20

19 Dengan hikmat, TUHAN menciptakan bumi; dengan akal budi-Nya Ia membentangkan langit di tempat-Nya. 20 Dengan pengetahuan-Nya Ia membuat sumber-sumber air di bawah tanah pecah dan mengalirkan airnya serta awan di langit mencurahkan air ke bumi.

Proverbs 8:22-36

22 Aku diciptakan TUHAN sebagai yang pertama, akulah hasil karya-Nya yang semula pada zaman dahulu kala. 23 Aku dibentuk sejak permulaan zaman, pada mulanya, sebelum bumi diciptakan. 24 Aku lahir sebelum tercipta samudra raya, sebelum muncul sumber-sumber air. 25 Aku lahir sebelum gunung-gunung ditegakkan, sebelum bukit-bukit didirikan, 26 sebelum TUHAN menciptakan bumi dan padang-padangnya, bahkan sebelum diciptakan-Nya gumpalan tanah yang pertama. 27 Aku menyaksikan ketika langit dihamparkan, dan cakrawala direntangkan di atas lautan, 28 ketika TUHAN menempatkan awan di angkasa, dan membuka sumber-sumber samudra, 29 ketika Ia memerintahkan air laut supaya jangan melewati batas-batasnya. Aku pun turut hadir di sana ketika alas bumi diletakkan-Nya. 30 Aku berada di samping-Nya sebagai anak kesayangan-Nya, setiap hari akulah kebahagiaan-Nya; selalu aku bermain-main di hadapan-Nya. 31 Aku bersenang-senang di atas bumi-Nya, dan merasa bahagia di antara manusia. 32 Karena itu, dengarkanlah aku, hai orang muda! Turutilah petunjukku, maka kau akan bahagia. 33 Terimalah petuah dan jadilah bijaksana, janganlah engkau meremehkannya. 34 Bahagialah orang yang mendengarkan aku yang setiap hari duduk menanti di pintu rumahku, dan berjaga-jaga di gerbang kediamanku. 35 Siapa mendapat aku, memperoleh kehidupan, kepadanya TUHAN berkenan. 36 Siapa tidak mendapat aku, merugikan diri sendiri; orang yang membenciku, mencintai maut."

Jeremiah 10:12

12 TUHAN menciptakan bumi dengan kuasa-Nya, membentuk dunia dengan hikmat-Nya, dan membentangkan langit dengan akal budi-Nya.

Romans 11:33

33 Sungguh hebat kekayaan Allah! Sungguh besar kebijaksanaan dan pengetahuan-Nya! Siapakah yang dapat menyelidiki keputusan-keputusan-Nya? Siapakah yang dapat mengerti cara-caranya Ia bekerja?

Ephesians 1:8

8 Ia melakukan itu karena Ia sangat mengasihi kita, dan kasih itu dilimpahkan-Nya kepada kita dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian.

Ephesians 3:10

10 Maksud Allah ialah supaya sekarang, melalui jemaat, semua yang memegang kekuasaan di angkasa mengetahui kebijaksanaan Allah dalam segala macam bentuknya.

1 Timothy 6:17

17 Kepada orang-orang yang kaya di dunia ini, hendaklah engkau minta supaya mereka jangan sombong dan jangan berharap kepada barang-barang yang tidak tetap--seperti halnya dengan kekayaan. Mereka harus berharap kepada Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita dengan berlimpah supaya kita menikmatinya.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.