Joshua 19:41 Cross References - Hungarian

41 És lõn az õ örökségüknek határa: Czóra, Estháol és Ir-Semes;

Joshua 15:33

33 A síkságon: Esthaól, Czórah és Asnáh;

Judges 13:2

2 És élt [ebben az idõben] egy férfiú Czórából, a Dán nemzetségébõl való, névszerint Manoah, kinek felesége magtalan volt, és nem szült.

Judges 13:25

25 És kezdé az Úrnak lelke õt indítani a Dán táborában, Czóra és Estháol között.

Judges 16:31

31 És lementek az õ testvérei és atyjának egész háza, és elvivék õt, és hazatérvén, eltemették Czóra és Estháol között, atyjának, Manoahnak sírjába, minekutána húsz esztendeig ítélte az Izráelt.

Judges 18:2

2 És elküldöttek a Dán fiai az õ házoknépe közül öt férfiút, vitéz férfiakat a magok határaikból, Czórából és Estháolból, hogy kémleljék ki és nézzék meg jól a földet, és mondának nékik: Menjetek el, kémleljétek ki a földet. És elérkeztek az Efraim hegyéhez, a Míka házához, és ott megháltak.

1 Chronicles 2:53

53 A Kirját-Jeárim háznépei: Jitreusok, Puteusok, Sumateusok, Misraiteusok; ezektõl származának a Sorateusok és az Estaoliteusok.

2 Chronicles 11:10

10 Sorát, Ajalont és Hebront, melyek erõs városok valának Júdában és Benjáminban.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.