Psalms 134:3 Cross References - HOT

3 יברכך יהוה מציון עשׂה שׁמים וארץ׃

Psalms 14:7

7 מי יתן מציון ישׁועת ישׂראל בשׁוב יהוה שׁבות עמו יגל יעקב ישׂמח ישׂראל׃

Psalms 20:2

2 (20:3) ישׁלח עזרך מקדשׁ ומציון יסעדך׃

Psalms 110:2

2 מטה עזך ישׁלח יהוה מציון רדה בקרב איביך׃

Psalms 124:8

8 עזרנו בשׁם יהוה עשׂה שׁמים וארץ׃

Psalms 128:5

5 יברכך יהוה מציון וראה בטוב ירושׁלם כל ימי חייך׃

Psalms 135:21

21 ברוך יהוה מציון שׁכן ירושׁלם הללו יה׃

Psalms 146:5-6

5 אשׁרי שׁאל יעקב בעזרו שׂברו על יהוה אלהיו׃6 עשׂה שׁמים וארץ את הים ואת כל אשׁר בם השׁמר אמת לעולם׃

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.