Psalms 134:3 Cross References - Finnish

3 Herra siunatkoon sinua Zionista, joka taivaan ja maan tehnyt on.

Psalms 14:7

7 Oi jos apu tulis Israelille Zionista! sillä koska Herra päästää vangitun kansansa, niin Jakob iloitsee ja Israel riemuitsee.

Psalms 20:2

2 Hän lähettäköön sinulle apua pyhästä ja Zionista sinua vahvistakoon!

Psalms 110:2

2 Herra lähettää sinun väkevyytes valtikan Zionista: vallitse vihollistes seassa.

Psalms 124:8

8 Meidän apumme on Herran nimessä, joka taivaan ja maan tehnyt on.

Psalms 128:5

5 Herra siunaa sinua Zionista, ettäs näet Jerusalemin onnen kaikkena elinaikanas,

Psalms 135:21

21 Kiitetty olkoon Herra Zionista, joka Jerusalemissa asuu! Halleluja!

Psalms 146:5-6

5 Autuas on se, jonka apu Jakobin Jumala on, jonka toivo Herrassa hänen Jumalassansa on; 6 Joka taivaan ja maan, meren ja kaikki, jotka niissä ovat, tehnyt on, joka totuuden pitää ijankaikkisesti;

Romans 11:26

26 Ja niin kaikki Israel pitää autuaaksi tuleman, niinkuin kirjoitettu on: se tulee Zionista, joka päästää ja jumalattoman menon Jakobista kääntää pois.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.