Genesis 6:5 Cross References - Estonian

5 .Kui Issand nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik Ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad,

Genesis 8:21

21 Ja Issand tundis meeldivat lõhna ja Issand mõtles Oma südames: „Ma ei nea enam maad inimese pärast, sest inimese südame mõtlemised on kurjad ta lapsepõlvest peale; Ma ei hävita ka enam kõike, mis elab, nõnda nagu Ma olen teinud.

Genesis 13:13

13 Aga Soodoma mehed olid väga pahad ja patused Issanda ees.

Genesis 18:20-21

20 Siis ütles Issand: „Hädakisa Soodoma ja Gomorra pärast on suur ja nende patud on väga rasked! 21 Seepärast Ma lähen alla ja vaatan, kas nad Minuni jõudnud hädakisa kohaselt on teinud kõike seda või mitte. Ma tahan seda teada!"

Matthew 15:19

19 Sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvu, abielurikkumisi, hoorust, vargusi, valetunnistusi, jumalapilget.

Mark 7:21-23

21 Sest seestpoolt, inimeste südamest, lähtuvad kurjad mõtted, hoorus, vargused, tapmised, 22 abielurikkumised, ahnus, kurjused, kavalus, kiimalus, kade silm, Jumala pilkamine, kõrkus, rumalus. 23 Kõik need pahad asjad lähtuvad seestpoolt ja rüvetavad inimest."

Romans 1:28-31

28 Ja nagu nad heaks ei arvanud kinni pidada Jumala tunnetamisest, nii on Jumal nad andnud hoolimatu meele sisse, tegema seda, mis ei kõlba; 29 nad on täis kõike ülekohut, kurjust, ahnust, tigedust, täis kadedust, mõrva, riidu, kurikavalust; nad on keelekandjad, 30 laimajad, Jumala vihkajad, ülbed, suurelised, hooplejad, leidlikud kurjale, sõnakuulmatud vanemaile, 31 mõistmatud, lepingu rikkujad, armuheitmatud, halastamatud,

Romans 3:9-19

9 Kuidas siis on? Kas me oleme paremas seisukorras? Mitte sugugi! Oleme ju varemini tõestanud, et niihästi juudid kui kreeklased on kõik patu all, 10 nõnda nagu on kirjutatud: "Ei ole kedagi, kes oleks õige, ei ühtainustki; 11 ei ole arusaajat; ei ole, kes otsiks Jumalat; 12 nad kõik on läinud kõrvale, nad on puha saanud kõlvatuks, ei ole kedagi, kes teeb head, ei ühtainustki. 13 Nende kurk on lahtine haud; oma keelega nad petavad; madude mürk on nende huulte taga. 14 Nende suu on täis sajatamist ja kibedaid sõnu; 15 nende jalad on nobedad verd valama; 16 hävitus ja õnnetus on nende teedel, 17 ja rahu teed nad ei tunne; 18 ei ole Jumala kartust nende silmade ees!" 19 Aga me teame, et mida iganes käsk ütleb, seda ta ütleb neile, kes on käsu all, et iga suu suletaks ja kogu maailm oleks süüalune Jumala ees;

Ephesians 2:1-3

1 Jumal on teinud elavaks ka teid, kes olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, 2 milles te käisite enne selle maailma ajastu järgi, õhuvalla vürsti järgi, vaimu järgi, kes nüüd on tegev sõnakuulmatuse laste sees, 3 kelle seas ka me kõik enne käisime oma liha himudes ja tegime liha ja mõtete tahtmist mööda ning olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki.

Titus 3:3

3 Sest ka meie olime kord mõistmatud, sõnakuulmatud, eksijad, mitmesuguste himude ja lõbude orjad ning elasime kurjuses ja kadeduses, olime vihatavad ja vihkasime üksteist.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.