Psalms 134:3 Cross References - Esperanto

3 El Cion benu vin la Eternulo, La Kreinto de la cxielo kaj la tero.

Psalms 14:7

7 Ho, ke venu el Cion savo al Izrael! Kiam la Eternulo revenigos Sian forkaptitan popolon, Tiam triumfos Jakob kaj gxojos Izrael.

Psalms 20:2

2 Li sendu al vi helpon el la sanktejo, Kaj el Cion Li vin fortigu.

Psalms 110:2

2 La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: Regu inter viaj malamikoj.

Psalms 124:8

8 Nia helpo estas en la nomo de la Eternulo, Kiu kreis la cxielon kaj la teron.

Psalms 128:5

5 Benos vin la Eternulo el Cion, Kaj vi vidos la bonstaton de Jerusalem en la dauxro de via tuta vivo.

Psalms 135:21

21 El Cion estu benata la Eternulo, Kiu logxas en Jerusalem. Haleluja!

Psalms 146:5-6

5 Bone estas al tiu, kies helpo estas la Dio de Jakob, Kiu esperas al la Eternulo, lia Dio, 6 Kiu kreis la cxielon kaj la teron, La maron, kaj cxion, kio estas en ili, Kiu gardas la veron eterne;

Romans 11:26

26 kaj tiamaniere la tuta Izrael savigxos, kiel estas skribite: El Cion venos la Liberiganto; Li deturnos de Jakob malpiecon;

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.