Revelation 2:15 Cross References - Danish

15 Saaledes har du og dem, som holde ved de Nikolaiters Lærdom; hvilkeg jeg hader.

Revelation 2:6

6 Dog, det har du, at du hader de Nikolaiters Gjerninger, hvilke og jeg hader.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.