Numbers 10:12 Cross References - Danish

12 Og Israels Børn brøde op paa deres Vandringer fra Sinai Ørk; og Skyen blev i den Ørk Paran.

Genesis 21:21

21 Og han boede i den Ørken Paran, og hans Moder tog ham en Hustru af Æggptens Land.

Exodus 13:20

20 Saa rejste de fra Sukot, og de lejrede sig i Etham paa Grænsen af Ørken.

Exodus 19:1-2

1 I den tredje Maaned, efter at Israels Børn vare udgangne af Ægyptens Land, paa den Dag kom de til Sinai Ørk. 2 Thi de droge fra Refidim og kom til Sinai Ørk og lejrede sig i Ørken, og der lejrede Israel sig lige for Bjerget.

Exodus 40:36-37

36 Og naar Skyen hævede sig fra Tabernaklet, brøde Israels Børn op paa alle deres Rejser. 37 Men naar Skyen ikke hævede sig, brøde de ikke op, indtil den Dag den hævede sig.

Numbers 1:1

1 Og HERREN talede til Mose i Sinai Ørk i Forsamlingens Paulun paa den første Dag i den anden Maaned i det andet Aar, efter at de vare udgangne af Ægyptens Land, og sagde:

Numbers 9:1

1 Og HERREN talede til Mose i Sinai, Ørk i det andet Aar, efter at de vare udgangne af Ægyptens Land, i den første Maaned, og sagde,

Numbers 9:5

5 Og de holdt Paaske i den første Maaned, paa den fjortende Dag i Maaneden, imellem de tvende Aftener, i Sinai Ørk; efter alt det, som HERREN havde befalet Mose, saalede gjorde Israels Børn.

Numbers 12:16

16 Og derefter rejste Folket fra Hazeroth, og de lejrede sig i Ørken Paran.

Numbers 13:3

3 Saa sendte Mose dem fra Parans Ørk, efter HERRENS Mund, Mænd, der alle vare Øverster for Israels Børn.

Numbers 13:26

26 Og de gik og kom til Mose og tilAron og til al Israels Børns Menighed, til Parans Ørk til Kades; og de bragte dem og al Menigheden Svar igen, og de lode dem se Landets Frugt.

Numbers 33:15-16

15 Og rejste fra Refidim, og de lejrede sig. i Sinai Ørk. 16 Og de rejste fra Sinai Ørk, og de lejrede sig i Kibroth-Hattaava.

Deuteronomy 1:1

1 Disse ere de Ord, som Mose har talet til al Israel paa hin Side Jordan, i Ørken paa den slette Mark over for Suf, imellem, Paran og imellem Tofel og Laban og Hazeroth og Di-Sahab,

Deuteronomy 1:19

19 Saa rejste vi fra Horeb og gik igennem hele den store og forfærdelige Ørk, hvilken I saa, ad Vejen til Amoritens Bjerg, som HERREN vor Gud befalede os; og vi kom til Kades-Barnea.

Deuteronomy 33:2

2 Og han sagde: HERREN er kommen fra Sinai og er opgangen fra Sejr for dem, han aabenbarede sig herlig fra Parans Bjerg og kom fra de hellige Titusinder; ved hans højre Haand var en brændende Lov til dem.

1 Samuel 25:1

1 Og Samuel døde, og al Israel samlede sig og sørgede over ham, og de begrove ham i hans Hjem udi Rama, og David gjorde sig rede og drog ned til Ørken i Paran.

Habakkuk 3:3

3 Gud kommer fra Theman og den Hellige fra Parans Bjerg. Sela. Hans Majestæt bedækker Himmelen, og af hans Herlighed fyldes Jorden.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.