Mark 1:35 Cross References - Danish

35 Og om Morgenen, længe før Dag, stod han op og gik ud og gik hen til et øde Sted, og bad der.

Psalms 5:3

3 Giv Agt paa mit Raabs Røst, min Konge og min Gud! thi til dig beder jeg.

Psalms 109:4

4 Til Løn for min Kærlighed staa de mig imod, men jeg er stedse i Bøn.

Matthew 14:23

23 Og der han havde ladet Folket fare, gik han paa et Bjerg afsides for at bede. Men det var blevet Aften, var han alene der.

Mark 6:46-48

46 Og der han havde taget Afsked fra dem, gik han op paa et Bjerg at bede. 47 Og der det var blevet Aften, var Skibet midt paa Søen, og han alene paa Landet. 48 Og han sae, at de lede Nød, idet de roede, (thi veiret var dem imod), og ved den fjerde Nattevagt kom han til dem vandrende paa Søen, og han vilde gaae dem forbi.

Luke 4:42-43

42 Men der det var blevet Dag, gik han ud og drog til et øde Sted; og Folket ledte efter ham, og de kom hen til ham, og de holdt paa ham, at han ikke skulde gaae fra dem. 43 Men han sagde til dem: mig bør og for andre Stæder at forkynde Guds Rige, thi dertil er jeg udsendt.

Luke 5:16

16 Men han veg bort i Ørkerne og bad.

Luke 6:12

12 Men det begav sig i de Dage, at han gik ud til et Bjerg at bede; og han blev der Natttenover i Bøn til Gud.

Luke 22:39-46

39 Og han gik ud og gik efter Sædvane til Oliebjerget; men hans Disciple fulgte ham ogsaa. 40 Men der han kom til Stedet, sagde han til dem: beder, at I ikke skulle falde i Fristelse. 41 Og han sled sig fra dem omtrent et Steenkast og faldt paa Knæ, og bad og sagde: 42 Fader, vilde du tage denne kalk, fra mig! dog skee ikke mine Villie, men din! 43 Men en Engel af Himmelen aabenbaredes for ham og styrkede ham. 44 Og der han var i Dødsangest, bad han heftigere; men hans Sved blev som Blodsdraaber, der falde ned paa Jorden. 45 Og der han stod op fra Bønnen og kom til sine Disciple, fandt han dem sovende af Bedrøvelse. 46 Og han sagde til dem: hvi sove I? Staaer op og beder, at I ikke skulle falde i Fristelse.

John 4:34

34 Jesus sagde til dem: min Mad er, at jeg gjør hans Villie, som mig udsendte, og fuldkommer hans Gjerning.

John 6:15

15 Der Jesus da vidste, at de vilde komme og tage ham med Magt for at gjøre ham til Konge, veg han atter op paa Bjerget, ganske alene.

Ephesians 6:18

18 bedende til hver Tid i Aanden med al Bøn og Begjering, aarvaagne til det Samme med al Varagtighed og Bøn for alle de Hellige,

Philippians 2:5

5 Thi det samme Sindelag være i Eder, som og var i Christus Jesus,

Hebrews 5:7

7 Han, som i sine Kjøds Dage frembar med stærkt Raab og Taarer Bønner og ydmygelige Begjeringer til den, der var mægtig at frelse ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Ængstelse,

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.