Job 36:2 Cross References - Danish

2 Bi mig lidt, og jeg vil belære dig, thi her er endnu noget at tale for Gud.

Exodus 4:16

16 Og han skal tale for dig til Folket, og det skal ske, at han skal være din Mund, og du skal være ham som en Gud.

Job 13:7-8

7 Ville I forsvare Gud med Uret og forsvare ham med Svig? 8 Ville I anse hans Person eller føre Sag for Gud?

Job 21:3

3 Fordrager mig, og jeg vil tale, og naar jeg har talt, da kan du spotte!

Job 33:6

6 Se jeg er ligesom du over for Gud, ogsaa jeg er dannet af Ler.

Job 33:31-33

31 Mærk det, Job! hør mig; ti stille, og jeg vil tale. 32 Har du noget at sige, da giv mig Svar; tal, thi jeg har Lyst til at give dig Ret. 33 Men har du intet, da hør du paa mig; ti stille, saa vil jeg lære dig Visdom!

Jeremiah 15:19

19 Derfor siger HERREN saaledes: Dersom du omvender dig, vil jeg lade dig vende om, du skal staa for mit Ansigt; og dersom du tager det dyrebare ud fra det slette, skal du være som rnin Mund; de skulle vende om til dig, men du skal ikke vende om til dem.

Ezekiel 2:7

7 Og du skal tale mine Ord til dem, hvad enten de lyde eller lade være; thi de ere genstridige.

2 Corinthians 5:20

20 Derfor ere vi Sendebud i Christi Sted, som og Gud formanede formedelst os; vi bede i Christi Sted: lader Eder forlige med Gud.

Hebrews 13:22

22 Jeg beder Eder, Brødre! at I fordrage dette Formaningsord; thi korteligen har jeg skrevet Eder til.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.