Job 35:7 Cross References - Danish

7 Dersom du er retfærdig, hvad kan du give ham? eller hvad skal han modtage af din Haand?

1 Chronicles 29:14

14 Thi hvad er jeg, og hvad er mit Folk, at vi skulle have Kraft til at give frivilligt, som det her er sket? thi det er alt af dig, og af din Haand have vi givet dig det.

Job 22:2-3

2 Mon en Mand kan gavne Gud? nej; men han gavner sig selv, naar han handler klogelig. 3 Mon det er den Almægtige en Fordel, at du er retfærdig? og mon det er ham en Vinding, at du holder dine veje fuldkomne?

Psalms 16:2

2 Du sagde til HERREN: Du er min Herre, jeg har intet Gode uden dig;

Proverbs 9:12

12 Dersom du er viis, er du viis til dit eget Gavn; men spotter du, skal du bære det alene.

Luke 17:10

10 Ligesaa og I, naar I have gjort alle Ting, som Eder ere befalede, siger: vi ere unyttige Tjenere; thi vi gjorde det, som vi vare skyldige at gjøre.

Romans 11:35

35 eller hvo gav ham først, at det igen skulde betales ham?
Reformed Dating

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.