Exodus 16:2 Cross References - Danish

2 Og al Israels Børns Menighed knurrede mod Mose og mod Aron i Ørken.

Genesis 19:4

4 Men førend de lagde sig, da omringede Mændene af Staden, Mændene af Sodoma, Huset, baade ung og gammel, det ganske Folk allesteds fra.

Exodus 14:11

11 Og de sagde til Mose: Mon der ikke var Grave i Ægypten, siden du tog os ud til at dø i Ørken? hvi gjorde du os dette, at du førte os ud af Ægypten

Exodus 15:24

24 Da knurrede Folket imod Mose og sagde: Hvad skulle vi drikke

Psalms 106:7

7 Vore Fædre i Ægypten vilde ikke forstaa dine underfulde Gerninger, de kom ikke din store Miskundbed i Hu, men vare genstridige ved Havet, ved det røde Hav.

Psalms 106:13

13 Dog glemte de hans Gerninger snart, de biede ikke paa hans Raad.

Psalms 106:25

25 Men de knurrede i deres Telte, de hørte ikke paa HERRENS Røst.

1 Corinthians 10:10

10 Knurrer ei heller, som og nogle af dem knurrede, og blevne ødelagte af Fordærveren.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.