Exodus 16:1 Cross References - Danish

1 Og de droge fra Elim, og al Israels Børns Menighed kom til den Ørk Sin, som er imellem Elim og imellem Sinai, paa den femtende Dag i den anden Maaned, efter at de udgik af Ægyptens Land.

Exodus 15:27

27 Og de i kom til Elim, og der var tolv Vandkilder og halvfjerdsindstyve Palmetræer; og der lejrede de sig ved Vandet.

Exodus 17:1

1 Og al Israels Børns Menighed drog fra den Ørk Sin, paa deres Rejser, efter HERRENS Mund, og de lejrede sig i Refidim, og Folket havde intet Vand at drikke.

Numbers 33:10-12

10 Og de rejste fra Elim, og de lejrede sig ved det røde Hav. 11 Og de rejste fra det røde Hav og de lejrede sig i den Ørk Sin. 12 Og de rejste fra den Ørk Sin, og de lejrede sig i Dofka.

Ezekiel 30:15-16

15 Og jeg vil udøse min Harme over Sin, Ægypternes Fæstning, og udrydde Mængden i No. 16 Og jeg vil tænde en Ild i Ægypten, Sin skal vaande sig i Smerte, og No skal blive til at søndersplittes, og Nof skal have Fjender ved højlys Dag.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.