2 Kings 16:16 Cross References - Danish

16 Og Præsten Uria gjorde efter alt det, som Kong Akas befalede.

2 Kings 16:11

11 Og præsten Uria byggede et Alter; efter alt som Kong Akas sendte fra Damaskus, saa gjorde Præsten Uria, indtil Kong Akas kom fra Damaskus.

Acts 4:19

19 Men Peter og Johannes svarede og sagde til dem: dømmer selv, om det er ret for Gud, at lyde Eder mere end Gud.

Acts 5:29

29 Men Peter og Apostlerne svarede og sagde: man bør adlyde Gud mere end Menneskene.

1 Thessalonians 2:4

4 men ligesom vi ere fundne værdige af Gud til at betroes Evangelium, saaledes tale vi, ikke som vi vilde behage Menneskene, men Gud, som prøver vore Hjerter.

Jude 1:11

11 Vee dem; thi de ere gangne paa Cains Vei og have styrket sig i Bileams Vildfarelse for Vindings Skyld og ere ødelagte i Korahs Gjenstridighed.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.