2 Chronicles 18:34 Cross References - Danish

34 Og Kampen tog til paa den samme Dag, og Israels Konge blev staaende i Vognen over for Syrerne indtil Aftenen; og han døde ved den Tid, da Solen gik ned.

Numbers 32:23

23 Men dersom I ikke ville gøre saaledes, se, da have I syndet imod HERREN; og vider, at eders Synd skal finde eder.

2 Chronicles 18:16

16 Da sagde han: Jeg saa al Israel adspredt paa Bjergene som Faar, der ingen Hyrde have; og HERREN sagde: Disse have ingen Herre, lad dem vende tilbage, hver til sit Hus med Fred.

2 Chronicles 18:19

19 og HERREN sagde: Hvo vil overtale Akab, Israels Konge, at han skal drage op og falde ved Ramoth i Gilead Og han sagde: Den ene sagde saa, og den anden sagde saa.

2 Chronicles 18:27

27 Og Mika sagde: Dersom du kommer tilbage med Fred, da har HERREN, ikke talt ved mig; og han sagde: Hører, I Folk alle sammen!

Proverbs 13:21

21 Ulykke forfølger Syndere men den retfærdige betales med godt.

Proverbs 28:17

17 Et Menneske, betynget med ell Sjæls Blod, flyr til Graven; man holde ikke paa ham.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.