Revelation 10:6 Cross References - DSV_Strongs

  6 G2532 En G3660 [G5656] hij zwoer G1722 bij G2198 [G5723] Dien, Die leeft G1519 in G165 alle G165 eeuwigheid G3772 , Die den hemel G2936 [G5656] geschapen heeft G2532 en G1722 G846 hetgeen daarin G2532 is, en G1093 de aarde G2532 en G1722 G846 hetgeen daarin G2532 is, en G2281 de zee G2532 en G1722 G846 hetgeen daarin G3754 is, dat G3756 er geen G5550 tijd G2089 meer G2071 [G5704] zal zijn;

Revelation 4:9

  9 G2532 En G3752 wanneer G2226 de dieren G1391 heerlijkheid G2532 , en G5092 eer G2532 , en G2169 dankzegging G1325 [G5692] gaven G1909 Hem, Die op G2362 den troon G2521 [G5740] zat G3588 , Die G1519 in G165 alle G165 eeuwigheid G2198 [G5723] leeft;

Revelation 4:11

  11 G2962 Gij Heere G1488 [G5748] , zijt G514 waardig G2983 [G5629] te ontvangen G1391 de heerlijkheid G2532 , en G5092 de eer G2532 , en G1411 de kracht G3754 ; want G4771 Gij G3956 hebt alle dingen G2936 [G5656] geschapen G2532 , en G1223 door G4675 Uw G2307 wil G1526 [G5748] zijn zij G2532 , en G2936 [G5681] zijn zij geschapen.

Revelation 16:17

  17 G2532 En G1442 de zevende G32 engel G1632 [G5656] goot G846 zijn G5357 fiool G1519 uit in G109 de lucht G2532 ; en G1831 [G5627] er kwam G3173 een grote G5456 stem G575 uit G3485 den tempel G3772 des hemels G575 , van G2362 den troon G3004 [G5723] , zeggende G1096 [G5754] : Het is geschied.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.