Psalms 118:7 Cross References - DSV_Strongs

  7 H3068 De HEERE H5826 [H8802] is bij mij onder degenen, die mij helpen H7200 [H8799] ; daarom zal ik [mijn] [lust] zien H8130 [H8802] aan degenen, die mij haten.

1 Chronicles 12:18

  18 H7307 En de Geest H3847 H0 toog H6022 Amasai H3847 [H8804] aan H7218 , den overste H7970 H7991 [H8677] der hoofdlieden H1732 , [en] [hij] [zeide]: Wij zijn uw, o David H5973 , en met H1121 u zijn wij, gij, zoon H3448 van Isai H7965 . Vrede H7965 , vrede H7965 zij u, en vrede H5826 [H8802] uw helperen H3588 ; want H430 uw God H5826 [H8804] helpt H6901 H0 u. Toen nam H1732 David H6901 [H8762] hen aan H5414 [H8799] , en stelde H7218 hen tot hoofden H1416 der benden.

Psalms 54:4

  4 H430 [054:6] Ziet, God H5826 [H8802] is mij een Helper H136 ; de Heere H5315 is onder degenen, die mijn ziel H5564 [H8802] ondersteunen.

Psalms 54:7

  7 H5337 [H8689] [054:9] Want Hij heeft mij gered uit H6869 alle benauwdheid H5869 ; en mijn oog H7200 [H8804] heeft gezien H341 [H8802] op mijn vijanden.

Psalms 55:18

  18 H5315 [055:19] Hij heeft mijn ziel H7965 in vrede H6299 [H8804] verlost H7128 van den strijd H7227 tegen mij; want met menigte zijn zij tegen mij geweest.

Psalms 59:10

  10 H430 [059:11] De God H2617 mijner goedertierenheid H6923 [H8762] zal mij voorkomen H430 ; God H8324 [H8802] zal mij op mijn verspieders H7200 [H8686] doen zien.

Psalms 92:11

  11 H5869 [092:12] En mijn oog H7790 zal mijn verspieders H5027 [H8686] aanschouwen H241 ; mijn oren H8085 [H8799] zullen het horen H7489 [H8688] , aangaande de boosdoeners H6965 [H8801] , die tegen mij opstaan.

Psalms 112:8

  8 H3820 [Samech]. Zijn hart H5564 [H8803] , wel ondersteund zijnde H3372 [H8799] , zal niet vrezen H6862 ; [Ain]. totdat hij op zijn wederpartijen H7200 [H8799] zie.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.