Nehemiah 3:21 Cross References - DSV_Strongs

  21 H310 Na H2388 [H8689] hem verbeterde H4822 Meremoth H1121 , de zoon H223 van Uria H1121 , den zoon H6976 van Koz H8145 , een andere H4060 maat H4480 ; van H6607 H1004 de huisdeur H475 van Eljasib H5704 af, tot aan H8503 het einde H475 van Eljasibs H1004 huis.

Ezra 2:61

  61 H4480 En van H1121 de kinderen H3548 der priesteren H1121 , de kinderen H2252 van Habaja H1121 , de kinderen H6976 van Koz H1121 , de kinderen H1271 van Barzillai H834 , die H4480 van H1323 de dochteren H1271 van Barzillai H1569 , den Gileadiet H802 , een vrouw H3947 [H8804] genomen had H5921 , en naar H8034 hun naam H7121 [H8735] genoemd was.

Nehemiah 7:63

  63 H4480 En van H3548 de priesteren H1121 , de kinderen H2252 van Habaja H1121 , de kinderen H6976 van Koz H1121 , de kinderen H1271 van Barzillai H802 , die een vrouw H4480 van H1323 de dochteren H1271 van Barzillai H1569 , den Gileadiet H3947 [H8804] , genomen had H5921 , en naar H8034 hun naam H7121 [H8735] genoemd was.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.