2 Samuel 23:19 Cross References - DSV_Strongs

  19 H3513 [H8737] Was hij niet de heerlijkste H4480 van H7969 die drie H1961 [H8799] ? Daarom was hij H8269 hun tot een overste H935 [H8804] . Maar hij kwam H3808 niet H5704 tot aan H7969 die [eerste] drie.

2 Samuel 23:9

  9 H310 En na H499 hem was Eleazar H1121 , de zoon H1734 van Dodo H266 , zoon van Ahohi H7969 , [deze] [was] onder de drie H1368 helden H5973 met H1732 David H6430 , toen zij de Filistijnen H2778 [H8763] beschimpten H8033 , [die] aldaar H4421 ten strijde H622 [H8738] verzameld waren H376 , en de mannen H3478 van Israel H5927 [H8799] waren opgetogen.

2 Samuel 23:13

  13 H3381 [H8799] Ook gingen af H7969 H7970 [H8675] drie H4480 van H7970 de dertig H7218 hoofden H935 [H8799] , en kwamen H413 in H7105 den oogst H413 tot H1732 David H413 , in H4631 de spelonk H5725 van Adullam H2416 ; en de hoop H6430 der Filistijnen H2583 [H8802] had zich gelegerd H6010 in het dal H7497 Rafaim.

2 Samuel 23:16

  16 H1234 [H8799] Toen braken H7969 die drie H1368 helden H4264 door het leger H6430 der Filistijnen H7579 [H8799] , en putten H4325 water H4480 uit H1035 Bethlehems H953 bornput H834 , die H8179 in de poort H5375 [H8799] is, en droegen H935 [H8686] het, en kwamen H413 tot H1732 David H14 [H8804] ; doch hij wilde H3808 dat niet H8354 [H8800] drinken H5258 H0 , maar goot H853 het H5258 [H8686] uit H3068 voor den HEERE.

1 Chronicles 11:25

  25 H2009 Ziet H1931 , hij H3513 [H8737] was de heerlijkste H4480 van H7970 die dertig H935 [H8804] ; nochtans kwam hij H413 tot aan H7969 de drie H3808 niet H1732 . En David H7760 [H8799] stelde hem H5921 over H4928 zijn trawanten.

Matthew 13:8

  8 G1161 En G243 een ander G4098 [G5627] [deel] viel G1909 in G2570 de goede G1093 aarde G2532 , en G1325 [G5707] gaf G2590 vrucht G3303 , het een G1540 honderd- G1161 , het ander G1835 zestig- G1161 , en het ander G5144 dertig [voud].

Matthew 13:23

  23 G1161 Die nu G1909 in G2570 de goede G1093 aarde G4687 [G5651] bezaaid is G3778 , deze G2076 [G5748] is G3056 degene, die het Woord G191 [G5723] hoort G2532 en G4920 [G5723] verstaat G3739 , die G1211 ook G2592 [G5719] vrucht draagt G2532 en G4160 [G5719] voortbrengt G3303 , de een G1540 honderd- G1161 , de ander G1835 zestig- G1161 , en de ander G5144 dertig [voud].

1 Corinthians 15:41

  41 G243 Een andere G1391 is de heerlijkheid G2246 der zon G2532 , en G243 een andere G1391 is de heerlijkheid G4582 der maan G2532 , en G243 een andere G1391 is de heerlijkheid G792 der sterren G1063 ; want G792 de [ene] ster G1308 [G5719] verschilt G1722 in G1391 heerlijkheid G792 van de [andere] ster.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.