2 Chronicles 27:3 Cross References - DSV_Strongs

  3 H1931 Dezelve H1129 [H8804] bouwde H5945 de hoge H8179 poorten H1004 aan het huis H3068 des HEEREN H1129 [H8804] ; hij bouwde H7230 ook veel H2346 aan den muur H6077 van Ofel.

2 Chronicles 23:20

  20 H3947 [H8799] En hij nam H8269 de oversten H3967 der honderden H117 , en de machtigen H4910 [H8802] , en die heerschappij hadden H5971 onder het volk H3605 , en al H5971 het volk H776 des lands H3381 H0 , en bracht H4428 den koning H4480 van H1004 het huis H3068 des HEEREN H3381 [H8686] af H935 [H8799] , en zij kwamen H8432 door het midden H5945 der hoge H8179 poort H1004 in het huis H4428 des konings H3427 [H8686] ; en zij zetten H4428 den koning H5921 op H3678 den troon H4467 des koninkrijks.

2 Chronicles 33:14

  14 H310 En na H3651 dezen H1129 [H8804] bouwde hij H2346 H2435 den buitenmuur H5892 aan de stad H1732 Davids H4628 , aan de westzijde H1521 van Gihon H5158 in het dal H935 [H8800] , en tot den ingang H1709 H8179 van de Vispoort H5437 [H8804] , en omsingelde H6077 Ofel H1361 [H8686] , en verhief H3966 dien zeer H7760 [H8799] ; hij leide H8269 H2428 ook krijgsoversten H3605 in alle H1219 [H8803] vaste H5892 steden H3063 in Juda.

Nehemiah 3:26-27

  26 H5411 De Nethinim H6077 nu, [die] in Ofel H1961 H3427 [H8804] woonden H5704 , tot H5048 tegenover H4325 H8179 de Waterpoort H4217 aan het oosten H3318 [H8802] , en den uitstekenden H4026 toren.
  27 H310 Daarna H2388 [H8689] verbeterden H8621 de Thekoieten H8145 een andere H4060 maat H4480 H5048 ; tegenover H1419 den groten H3318 [H8802] uitstekenden H4026 toren H5704 , en tot aan H2346 den muur H6077 van Ofel.

Jeremiah 20:2

  2 H5221 [H8686] Zo sloeg H6583 Pashur H5030 den profeet H3414 Jeremia H5414 [H8799] , en hij stelde H4115 hem in de gevangenis H5945 , dewelke is in de bovenste H8179 poort H1144 van Benjamin H1004 , die aan het huis H3068 des HEEREN is.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.