Psalms 78:59 Cross References - Croatian

59 Bog vidje i gnjevom planu, odbaci posve Izraela.

Genesis 18:20-21

20 Onda Jahve nastavi: "Velika je vika na Sodomu i Gomoru da je njihov grijeh pretežak. 21 Idem dolje da vidim rade li zaista kako veli tužba što je do mene stigla. Želim razvidjeti."

Leviticus 20:23

23 Nemojte živjeti po zakonima naroda koje ja ispred vas tjeram. TÓa oni su činili sve to, i zato mi se zgadili.

Leviticus 26:44

44 Ali ni onda dok budu u zemlji svojih neprijatelja, neću ih zabaciti niti ću ih prezreti tako da ih posve uništim i da prekršim svoj Savez s njima. TÓa ja sam Jahve, Bog njihov.

Deuteronomy 32:19

19 Vidje to Jahve i u gnjevu svojem odbaci sinove svoje i kćeri.

Psalms 11:4

4 Jahve je u svom svetom Hramu, na nebeskom sjedi prijestolju. Oči njegove motre, vjeđama proniče sinove ljudske.

Psalms 14:2-5

2 Jahve s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži. 3 No, svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše: nitko da čini dobro - nikoga nema. 4 Neće li se urazumiti svi što bezakonje čine, koji proždiru narod moj kao da jedu kruha? Ne zazivlju ime Jahvino: 5 jednom će drhtati od straha, jer je Bog s rodom pravednim.

Psalms 106:40

40 Na svoj narod Jahve srdžbom planu, zgadi mu se njegova baština.

Lamentations 2:7

7 Svoj oltar je Gospod odbacio, zgadilo mu se Svetište njegovo. U ruke neprijatelja je predao bedeme svoje i dvorove. Bučili su u Domu Jahvinu, kao u dan blagdanji.

Zechariah 11:8

8 I u jednom mjesecu odbacih tri pastira. Ali mi i ovce dojadiše, omrznuh im.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.