Psalms 22:1 Cross References - Croatian

1 Zborovođi. Po napjevu "Košuta u zoru". Psalam. Davidov.

1 Samuel 12:22

22 A Jahve neće odbaciti svoga naroda, radi velikog imena svoga, jer se Jahve udostojao da vas učini svojim narodom.

Job 3:24

24 Zato videć' hranu, uzdahnuti moram, k'o voda se moji razlijevaju krici.

Psalms 10:1

1 $LAMED Zašto, Jahve, stojiš daleko, zašto se skrivaš u dane tjeskobe?

Psalms 16:1

1 Miktam. Davidov. Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.

Psalms 22:11

11 Tebi sam predan iz materine utrobe, od krila majčina ti si Bog moj.

Psalms 22:16

16 Grlo je moje kao crijep suho, i moj se jezik uz nepce slijepi: u prah smrtni bacio si mene.

Psalms 26:9

9 Ne pogubi mi dušu s grešnicima ni život moj s krvolocima;

Psalms 31:14-16

14 Čujem šaputanje mnogih, užas odasvud: sastaju se protiv mene i smišljaju kako da mi život oduzmu. 15 A ja se, Jahve, u tebe uzdam; govorim: Ti si Bog moj! 16 U tvojoj je ruci sudbina moja: istrgni me iz ruke dušmana i onih koji me progone!

Psalms 32:3-4

3 Prešutjet' sam htio, al' kosti mi klonuše od neprestana jecanja. 4 Danju i noću ruka me tvoja tištala, snaga mi se trošila k'o za ljetnih žega.

Psalms 37:28

28 Jer Jahve ljubi pravdu i pobožnika svojih ne ostavlja. $AJIN Zauvijek će biti zatrti zlikovci, istrijebit će se potomstvo bezbožnika.

Psalms 38:8

8 Moji bokovi puni su ognjice, na tijelu mi ništa zdravo nema.

Psalms 42:1-2

1 Zborovođi. Poučna pjesma. Sinova Korahovih. 2 Kao što košuta žudi za izvor-vodom, tako duša moja čezne, Bože, za tobom.

Psalms 43:1-5

1 Dosudi mi pravo, Bože, i povedi parbu moju protiv čeljadi bezbožne, izbavi me od čovjeka zlobna i opaka! 2 Jer ti si, Bože, zaklon moj: zašto me odbacuješ? Zašto obilazim žalostan, pritisnut dušmanima? 3 Pošlji svjetlost svoju i vjernost: nek' me vode, nek' me dovedu na tvoju svetu goru, u šatore tvoje! 4 I pristupit ću Božjem žrtveniku, Bogu, radosti svojoj. Harfom ću slaviti tebe, Bože, o Bože moj! 5 Što si mi, dušo, klonula i što jecaš u meni? U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog!

Psalms 71:11

11 "Bog ga je napustio; progonite ga i uhvatite jer nema tko da ga spasi!"

Isaiah 46:13

13 Primičem svoju pobjedu, nije više daleko, spasenje moje zakasniti neće. Na Sion ću spas staviti, u Izraela svoju slavu."

Isaiah 59:11

11 Svi mumljamo kao medvjedi i gučemo tužno kao golubovi. Očekivasmo Sud, a njega nema, i spasenje - od nas je daleko.

Matthew 27:46

46 O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eli, Eli, lema sabahtani?" To će reći: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?"

Mark 15:34

34 O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eloi, Eloi lama sabahtani?" To znači: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?"

Luke 22:44

44 I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju.

Luke 24:44

44 Nato im reče: "To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano."

Hebrews 5:7

7 On je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bi uslišan zbog svoje predanosti:

Hebrews 13:5

5 U življenju ne budite srebroljupci, zadovoljni onim što imate! Ta on je rekao: Ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.