Numbers 35:15 Cross References - Croatian

15 Tih šest gradova neka budu za utočište kako Izraelcima tako i strancu i došljaku koji među njima borave, kamo može pobjeći tko god ubije koga nehotice.

Exodus 12:49

49 Neka vrijedi isto pravilo za domoroca i pridošlicu koji među vama boravi."

Leviticus 24:22

22 Neka vam je jednak sud i strancu i domorocu. Jer ja sam Jahve, Bog vaš."

Numbers 15:16

16 Jedan zakon i jedno pravo neka vrijedi za vas i za stranca koji s vama boravi.'"

Romans 3:29

29 Ili je Bog samo Bog Židova? Nije li i pogana? Da, i pogana.

Galatians 3:28

28 Nema više: Židov - Grk! Nema više: rob - slobodnjak! Nema više: muško - žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu!

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.