Isaiah 50:6 Cross References - Croatian

6 Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu, i lica svojeg ne zaklonih od uvreda ni od pljuvanja.

Nehemiah 13:25

25 Korio sam ih i proklinjao, neke sam i tukao, čupao im kose i zaklinjao ih Bogom: "Ne dajite svojih kćeri njihovim sinovima i ne uzimajte žene od njihovih kćeri za svoje sinove, a ni za sebe!

Isaiah 53:5

5 Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna - radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše.

Lamentations 3:30

30 Neka pruži obraz onome koji ga bije, neka se zasiti porugom.

Micah 5:1

1 A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena.

Matthew 5:39

39 A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi.

Matthew 26:67

67 Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga, a drugi ga pljuskali

Matthew 27:26

26 Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbičevana, preda da se razapne.

Matthew 27:30

30 Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi.

Mark 14:65

65 I neki stanu pljuvati po njemu, zastirati mu lice i udarati ga govoreći: "Proreci!" I sluge ga stadoše pljuskati.

Mark 15:19

19 I udarahu ga trskom po glavi, pljuvahu po njemu i klanjahu mu se prigibajući koljena.

Luke 22:63-64

63 A ljudi koji su Isusa čuvali udarajući ga poigravali se njime 64 i zastirući mu lice, zapitkivali ga: "Proreci tko te udario!"

John 18:22

22 Na te njegove riječi jedan od nazočnih slugu pljusne Isusa govoreći: "Tako li odgovaraš velikom svećeniku?"

Hebrews 12:2

2 Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.