Genesis 1:26 Cross References - Croatian

26 I reče Bog: "Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima što puze po zemlji!"

Genesis 3:22

22 Zatim reče Bog: "Evo, čovjek postade kao jedan od nas - znajući dobro i zlo! Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života pa pojeo i živio navijeke!"

Genesis 5:1

1 Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio čovjeka, napravio ga je na priliku svoju;

Genesis 9:2-4

2 Neka vas se boje i od vas strahuju sve životinje na zemlji, sve ptice u zraku, sve što se po zemlji kreće i sve ribe u moru: u vaše su ruke predane. 3 Sve što se kreće i živi neka vam bude za hranu: sve vam dajem, kao što vam dadoh zeleno bilje. 4 Samo ne smijete jesti mesa u kojem je još duša, to jest njegova krv.

Genesis 9:6

6 Tko prolije krv čovjekovu, njegovu će krv čovjek proliti! Jer na sliku Božju stvoren je čovjek!

Genesis 11:7

7 Hajde da siđemo i jezik im pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumije."

Job 5:23

23 Sklopit' ti ćeš savez s kamenjem na njivi, zvjerad divlja s tobom u miru će biti.

Job 35:10

10 nitko ne kaže: 'Gdje je Bog, moj tvorac, koji noć pjesmom veselom ispunja,

Psalms 8:4-8

4 Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što ih učvrsti - 5 pa što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječji te ga pohodiš? 6 Ti ga učini malo manjim od Boga, slavom i sjajem njega okruni. 7 Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloži: 8 ovce i svakolika goveda, i zvijeri poljske k tome,

Psalms 100:3

3 Znajte da je Jahve Bog: on nas stvori, i mi smo njegovi, njegov smo narod i ovce paše njegove.

Psalms 104:20-24

20 Kad razastreš tmine i noć se spusti, tad se šuljaju u njoj životinje šumske. 21 Lavići riču za plijenom i od Boga hranu traže. 22 Kad sunce ograne, nestaju i liježu na ležaje. 23 Tad čovjek izlazi na dnevni posao i na rad do večeri. 24 Kako su brojna tvoja djela, o Jahve! Sve si to mudro učinio: puna je zemlja stvorenja tvojih.

Psalms 149:2

2 Nek' se raduje Izrael Stvoritelju svojem! Kralju svom neka klikću sinovi Siona!

Ecclesiastes 7:29

29 Otkrih ovo: Bog stvori čovjeka jednostavnim, a on snuje nebrojene spletke.

Isaiah 6:8

8 Tad čuh glas Gospodnji: "Koga da pošaljem? I tko će nam poći?" Ja rekoh: "Evo me, mene pošalji!"

Isaiah 64:8

8 Ne srdi se, Jahve, odveć žestoko, ne spominji se bez prestanka naše krivice. De pogledaj - tÓa svi smo mi narod tvoj!

Jeremiah 27:6

6 Sada, dakle, sve te zemlje dajem u ruke Nabukodonozoru, kralju babilonskom, sluzi svojemu; dajem mu i poljsko zvijerje da mu služi.

John 5:17

17 Isus im odgovori: "Otac moj sve do sada radi pa i ja radim."

John 14:23

23 Odgovori mu Isus: "Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.

Acts 17:20

20 Čudnovatim nam nekim tvrdnjama uši puniš. Željeli bismo stoga znati što bi to imalo biti."

Acts 17:26

26 Od jednoga sazda cijeli ljudski rod da prebiva po svem licu zemlje; ustanovi određena vremena i međe prebivanja njihova

Acts 17:28-29

28 U njemu doista živimo, mičemo se i jesmo, kao što i neki od vaših pjesnika rekoše: "Njegov smo čak i rod!" 29 "Ako smo dakle rod Božji, ne smijemo smatrati da je božanstvo slično zlatu, srebru ili kamenu, liku isklesanu umijećem i maštom ljudskom."

1 Corinthians 11:7

7 A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa.

2 Corinthians 3:18

18 A svi mi, koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po Duhu se Gospodnjem preobražavamo u istu sliku - iz slave u slavu.

2 Corinthians 4:4

4 u onima kojima bog ovoga svijeta oslijepi pameti nevjerničke da ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja.

Ephesians 4:24

24 i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.

Colossians 1:15

15 On je slika Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja.

Colossians 3:10

10 i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja!

Hebrews 2:6-9

6 Netko negdje posvjedoči: Što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječji te ga pohađaš. 7 Ti ga tek za malo učini manjim od anđela, slavom i časti njega ovjenča, 8 njemu pod noge sve podloži. Kad mu, doista, sve podloži, ništa ne ostavi što mu ne bi bilo podloženo. Sad još ne vidimo da mu je sve podloženo, 9 ali Njega, za malo manjeg od anđela, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i časti ovjenčana da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio.

James 3:7

7 Doista, sav rod zvijeri i ptica, gmazova i morskih životinja dade se ukrotiti, i rod ih je ljudski ukrotio,

James 3:9

9 Njime blagoslivljamo Gospodina i Oca, njime i proklinjemo ljude na sliku Božju stvorene:

1 John 5:7

7 Jer troje je što svjedoči:

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.