Genesis 1:1 Cross References - Croatian

1 U početku stvori Bog nebo i zemlju.

Exodus 20:11

11 Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.

Exodus 31:18

18 Kad Jahve svrši svoj razgovor s Mojsijem na Sinajskom brdu, dade mu dvije ploče Svjedočanstva, ploče kamene, ispisane prstom Božjim.

1 Chronicles 16:26

26 Ništavni su svi bozi naroda. Jahve stvori nebesa.

Nehemiah 9:6

6 Ti si, Jahve, Jedini! Ti si stvorio nebo, i nebesa nad nebesima, i vojsku njihovu, zemlju i sve što je na njoj, mora i što je u njima. Ti sve to oživljavaš, i vojske se nebeske tebi klanjaju.

Job 26:13

13 Nebesa je svojim razbistrio dahom, a ruka mu je brzu zmiju probola.

Job 38:4

4 Gdje si bio kad zemlju utemeljih? Kazuj, ako ti je znanje sigurno.

Psalms 8:3

3 U ustima djece i dojenčadi hvalu si spremio protiv neprijatelja, da postidiš mrzitelja, zlotvora.

Psalms 33:6

6 Jahvinom su riječju nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova.

Psalms 33:9

9 Jer on reče - i sve postade, naredi - i sve se stvori.

Psalms 89:11-12

11 ti sasječe Rahaba i zgazi, snažnom mišicom rasu dušmane svoje. 12 Tvoja su nebesa i tvoja je zemlja, zemljin krug ti si sazdao i sve što je na njemu;

Psalms 90:2

2 Prije nego se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi!

Psalms 96:5

5 Ništavni su svi bozi naroda. Jahve stvori nebesa!

Psalms 102:25

25 Rekoh: "Bože moj, nemoj me uzeti u sredini dana mojih! Kroza sva koljena traju godine tvoje.

Psalms 104:24

24 Kako su brojna tvoja djela, o Jahve! Sve si to mudro učinio: puna je zemlja stvorenja tvojih.

Psalms 104:30

30 Pošalješ li dah svoj, opet nastaju, i tako obnavljaš lice zemlje.

Psalms 115:15

15 Blagoslovio vas Jahve koji stvori nebo i zemlju!

Psalms 121:2

2 Pomoć je moja od Jahve koji stvori nebo i zemlju.

Psalms 124:8

8 Pomoć je naša u imenu Jahve koji stvori nebo i zemlju.

Psalms 134:3

3 "Blagoslovio te sa Siona Jahve koji stvori nebo i zemlju!"

Psalms 136:5

5 Mudro sazda on nebesa: vječna je ljubav njegova!

Psalms 146:6

6 koji stvori nebo i zemlju, more i sve što je u njima; koji ostaje vjeran dovijeka,

Psalms 148:4-5

4 Hvalite ga, nebesa nebeska, i vode nad svodom nebeskim! 5 Neka hvale ime Jahvino jer on zapovjedi i postadoše.

Proverbs 3:19

19 Jahve je mudrošću utemeljio zemlju i umom utvrdio nebesa;

Proverbs 8:22-30

22 Jahve me stvori kao počelo svoga djela, kao najraniji od svojih čina, u pradoba; 23 oblikovana sam još od vječnosti, odiskona, prije nastanka zemlje. 24 Rodih se kad još nije bilo pradubina, dok nije bilo izvora obilnih voda. 25 Rodih se prije nego su utemeljene gore, prije brežuljaka. 26 Kad još ne bijaše načinio zemlje, ni poljana, ni početka zemaljskom prahu; 27 kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna, kad je povlačio krug na licu bezdana. 28 Kad je u visini utvrđivao oblake i kad je odredio snagu izvoru pradubina; 29 kad je postavljao moru njegove granice da mu se vode ne preliju preko obala, kad je polagao temelje zemlji, 30 bila sam kraj njega, kao graditeljica, bila u radosti, iz dana u dan, igrajući pred njim sve vrijeme:

Proverbs 16:4

4 Jahve je sve stvorio u svoju svrhu, pa i opakoga za dan zli.

Ecclesiastes 12:1

1 I sjećaj se svoga Stvoritelja u danima svoje mladosti prije nego dođu zli dani i prispiju godine kad ćeš reći: "Ne mile mi se."

Isaiah 37:16

16 "Jahve nad Vojskama, Bože Izraelov, koji stoluješ nad kerubima, ti si Bog jedini nad svim kraljevstvima na zemlji, ti si stvorio nebo i zemlju.

Isaiah 40:26

26 Podignite oči i gledajte: tko je to stvorio? Onaj koji na broj izvodi vojsku njihovu i koji ih sve zove po imenu.

Isaiah 40:28

28 Zar ne znaš? Zar nisi čuo? Jahve je Bog vječni, krajeva zemaljskih stvoritelj. On se ne umara, ne sustaje, i um je njegov neizmjerljiv.

Isaiah 42:5

5 Ovako govori Jahve, Bog, koji stvori i razastrije nebesa, koji rasprostrije zemlju i njeno raslinje, koji dade dah narodima na njoj i dah bićima što njome hode.

Isaiah 44:24

24 Ovako govori Jahve, otkupitelj tvoj i tvorac tvoj od utrobe: "Ja sam Jahve koji sam sve stvorio, koji sam nebesa sam razapeo i učvrstio zemlju bez pomoći ičije.

Isaiah 45:18

18 Da, ovako govori Jahve, nebesa Stvoritelj - on je Bog - koji je oblikovao i sazdao zemlju, koji ju je učvrstio i nije je stvorio pustu, već ju je uobličio za obitavanje: "Ja sam Jahve i nema drugoga.

Isaiah 51:13

13 Zaboravio si Jahvu, svoga Stvoritelja, koji razastrije nebesa i koji zemlju utemelji; sveudilj strepiš, svaki dan, od tlačiteljeve jarosti. Kao da je pregnuo da te uništi. Ali gdje je sad jarost tlačiteljeva?

Isaiah 51:16

16 Svoje sam ti riječi stavio u usta, u sjenu svoje ruke sakrio sam te kad sam razastro nebesa, utemeljio zemlju i rekao Sionu: "Ti si narod moj!"

Isaiah 65:17

17 Jer, evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti.

Jeremiah 10:12

12 On stvori zemlju snagom svojom, mudrošću svojom uspostavi krug zemaljski i umom svojim razape nebesa.

Jeremiah 32:17

17 "O, Jahve, Gospode! Ti stvori nebo i zemlju snagom velikom, rukom uzdignutom! Ništa tebi nije nemoguće!

Jeremiah 51:15

15 On snagom svojom stvori zemlju, mudrošću svojom uspostavi krug zemaljski i umom svojim razape nebesa.

Zechariah 12:1

1 Proroštvo. Besjeda Jahvina o Izraelu. Govori Jahve koji razape nebesa, utemelji zemlju i stvori dah čovjeku u grudima:

Matthew 11:25

25 U ono vrijeme reče Isus: "Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.

Mark 13:19

19 jer će onih dana biti tjeskoba kakve ne bi od početka stvorenja, koje stvori Bog, sve do sada, a neće je ni biti.

John 1:1-3

1 U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. 2 Ona bijaše u početku u Boga. 3 Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade

Acts 4:24

24 Kad su oni to čuli, jednodušno podigoše glas k Bogu i rekoše: "Gospodine, ti si stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima!

Acts 14:15

15 "Ljudi, što to radite? I mi smo smrtnici, baš kao i vi! Navješćujemo vam da se od tih ispraznosti obratite k Bogu živomu koji stvori nebo i zemlju, more i sve što je u njima.

Acts 17:24

24 "Bog koji stvori svijet i sve na njemu, on, neba i zemlje Gospodar, ne prebiva u rukotvorenim hramovima;

Romans 1:19-20

19 Jer što se o Bogu može spoznati, očito im je: Bog im očitova. 20 Uistinu, ono nevidljivo njegovo, vječna njegova moć i božanstvo, onamo od stvaranja svijeta, umom se po djelima razabire tako da nemaju isprike.

Romans 11:36

36 Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.

1 Corinthians 8:6

6 nama je jedan Bog, Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin, Isus Krist, po kome je sve, i mi po njemu.

Ephesians 3:9

9 i osvijetliti rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori,

Colossians 1:16-17

16 Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno: 17 on je prije svega i sve stoji u njemu.

Hebrews 1:2

2 konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove.

Hebrews 1:10

10 I: Ti u početku, Gospodine, utemelji zemlju i nebo je djelo ruku tvojih.

Hebrews 3:4

4 Jer svaku kuću tkogod gradi, a sve je sagradio Bog.

Hebrews 11:3

3 Vjerom spoznajemo da su svjetovi uređeni riječju Božjom tako te ovo vidljivo ne posta od nečega pojavnoga.

2 Peter 3:5

5 Ta oni naumice zaboravljaju da nebesa bijahu odavna i da zemlja na Božju riječ posta iz vode i po vodi.

1 John 1:1

1 Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Riječi, Životu -

Revelation 3:14

14 I anđelu Crkve u Laodiceji napiši: "Ovo govori Amen, Svjedok vjerni i istiniti, Početak Božjeg stvorenja:

Revelation 4:11

11 "Dostojan si, Gospodine, Bože naš, primiti slavu i čast i moć! Jer ti si sve stvorio, i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno!"

Revelation 10:6

6 i zakle se Živim u vijeke vjekova, koji stvori nebo i sve što je na njemu, zemlju i sve što je na njoj, more i sve što je u njemu: "Neće više biti vremena!

Revelation 14:7

7 Viče iza glasa: "Bojte se Boga i dajte mu slavu jer dođe čas suda njegova! I poklonite se njemu koji stvori nebo i zemlju i more i izvore voda!"

Revelation 21:6

6 I još mi reče: "Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak! Ja ću žednomu dati s izvora vode života zabadava.

Revelation 22:13

13 "Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak!

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.