Acts 10:15 Cross References - Croatian

15 A glas će mu opet, po drugi put: "Što Bog očisti, ti ne zovi okaljanim!"

Matthew 15:11

11 Ne onečišćuje čovjeka što ulazi u usta, nego što iz usta izlazi - to čovjeka onečišćuje."

Mark 7:19

19 jer mu ne ulazi u srce, nego u utrobu te izlazi u zahod?" Tako on očisti sva jela.

Acts 10:28

28 te im reče: "Vi znate kako je Židovu zabranjeno družiti se sa strancem ili k njemu ulaziti, ali meni Bog pokaza da nikoga ne zovem okaljanim ili nečistim.

Acts 11:9

9 A glas će s neba po drugi put: 'Što Bog očisti, ti ne zovi nečistim.'

Acts 15:9

9 Nikakve razlike nije pravio između nas i njih: vjerom očisti njihova srca.

Acts 15:20

20 nego im poručiti da se uzdržavaju od mesa okaljana idolima, od bludništva, od udavljenoga i od krvi.

Acts 15:29

29 uzdržavati se od mesa žrtvovana idolima, od krvi, od udavljenoga i od bludništva. Budete li se toga držali, dobro ćete učiniti. Živjeli!"

Romans 14:14

14 Znam i uvjeren sam u Gospodinu: ništa samo od sebe nije nečisto. Samo je onomu nečisto tko to smatra nečistim.

Romans 14:20

20 Ne razaraj djela Božjega poradi hrane! Sve je, istina, čisto, ali je zlo za onoga tko na sablazan jede.

1 Corinthians 10:25

25 Sve što se prodaje na tržnici, jedite ništa ne ispitujući poradi savjesti.

Galatians 2:12-13

12 doista, prije nego stigoše neki od Jakova, blagovao je zajedno s poganima; a kad oni dođoše, počeo se povlačiti i odvajati bojeći se onih iz obrezanja. 13 Za njim se povedoše i ostali Židovi te je i Barnaba zaveden tom prijetvornošću.

1 Timothy 4:3-5

3 koji zabranjuju ženiti se i nameću uzdržavati se od jela što ih je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju oni koji vjeruju i znaju istinu. 4 Doista, svako je Božje stvorenje dobro i ne valja odbaciti ništa što se uzima sa zahvalnošću 5 jer se posvećuje riječju Božjom i molitvom.

Titus 1:15

15 Sve je čisto čistima; okaljanima pak i nevjernima ništa čisto, nego su im okaljani i razum i savjest.

Hebrews 9:9-10

9 To je slika za sadašnje vrijeme: prinose se darovi i žrtve koje ne mogu u savjesti usavršiti bogoslužnika - 10 sve same na ićima i pićima i raznim pranjima utemeljene tjelesne uredbe, nametnute do časa ispravka.

Revelation 14:14-17

14 I vidjeh: gle, bijel oblak, a na oblak sjede Netko kao Sin Čovječji; na glavi mu zlatan vijenac, u ruci oštar srp. 15 I drugi jedan anđeo iziđe iz hrama vičući iza glasa onomu što sjedi na oblaku: "Mahni srpom i žanji jer dođe čas žetvi, zrela je žetva zemaljska!" 16 I onaj što sjedi na oblaku baci srp na zemlju i zemlja bi požnjevena. 17 I drugi jedan anđeo iziđe iz hrama nebeskoga. I on imaše oštar srp.

Revelation 14:20

20 Gazila se kaca izvan grada te poteče krv iz kace konjima do uzda, tisuću i šest stotina stadija uokolo.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.