2 Corinthians 12:12 Cross References - Croatian

12 Znamenja apostolstva moga ostvarena su među vama u posvemašnjoj postojanosti: znakovima i čudesima i silnim djelima.

John 4:48

48 Nato mu Isus reče: "Ako ne vidite znamenja i čudesa, ne vjerujete!"

Romans 15:18-19

18 /19 Jer ne bih se usudio govoriti o nečemu što Krist riječju i djelom, snagom znamenja i čudesa, snagom Duha nije po meni učinio da k poslušnosti privede pogane. Tako sam od Jeruzalema pa uokolo sve do Ilirika pronio evanđelje Kristovo,

1 Corinthians 1:5-7

5 u njemu se obogatiste u svemu - u svakoj riječi i svakom spoznanju. 6 Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama 7 te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući Objavljenje Gospodina našega Isusa Krista!

1 Corinthians 9:1-2

1 Nisam li ja slobodan? Nisam li apostol? Nisam li vidio Isusa, Gospodina našega? Niste li vi djelo moje u Gospodinu? 2 Ako drugima nisam apostol, vama svakako jesam. Ta vi ste pečat mojega apostolstva u Gospodinu.

1 Corinthians 14:18

18 Hvala Bogu, ja govorim drugim jezicima većma nego svi vi.

2 Corinthians 4:2

2 Ali odrekosmo se sramotnoga prikrivanja: ne nastupamo lukavo niti izopačujemo riječ Božju, nego se objavljivanjem istine preporučujemo svakoj savjesti ljudskoj pred Bogom.

2 Corinthians 6:4-10

4 nego se u svemu iskazujemo kao poslužitelji Božji: velikom postojanošću u nevoljama, u potrebama, u tjeskobama, 5 pod udarcima, u tamnicama, u bunama, u naporima, u bdjenjima, u postovima, 6 u čistoći, u spoznanju, u velikodušnosti, u dobroti, u Duhu Svetomu, u ljubavi nehinjenoj, 7 u riječi istinitoj, u snazi Božjoj; oružjem pravde zdesna i slijeva; 8 slavom i sramotom; zlim i dobrim glasom; kao zavodnici, a istiniti; 9 kao nepoznati, a poznati; kao umirući, a evo živimo; kao kažnjeni, a ne ubijeni; 10 kao žalosni, a uvijek radosni; kao siromašni, a mnoge obogaćujemo; kao oni koji ništa nemaju, a sve posjeduju.

2 Corinthians 11:4

4 Uistinu, ako tko dođe i propovijeda drugog Isusa, kojega mi nismo propovijedali - ili ako drugoga Duha primate, kojega niste primili; ili drugo evanđelje, koje niste prigrlili - takva lijepo podnosÄite.

2 Corinthians 11:6

6 Jer ako sam i nevješt u govoru, nisam u znanju; naprotiv, u svemu vam ga i pred svima očitovasmo.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.