Romans 1:19 Cross References - Bulgarian

19 понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви.

Psalms 19:1-6

1 (По слав. 18) За първия певец. Псалм на Давид. Небесата разказват Божията слава и небесният свод възвестява делото на ръцете Му. 2 Ден на ден блика слово и нощ на нощ изявява знание —3 без говорене, без думи, без да се чуе гласът им.4 Вестта им е излязла по цялата земя и думите им — до краищата на вселената. В тях е поставил шатър за слънцето;5 то като младоженец излиза от стаята си, като силен мъж се радва да тича във пътя.6 Излиза от края на небесата и обикаля до краищата им, и от топлината му нищо не се скрива.

Isaiah 40:26

26 Вдигнете очите си нагоре и вижте: Кой е създал тези звезди? Извежда множеството им под брой, вика всичките по име. Поради величието на силата Му и понеже е мощен във власт, нито едно не липсва.

Jeremiah 10:10-13

10 Но ГОСПОД е истинският Бог, Той е живият Бог и вечният Цар. От Неговия гняв земята се тресе и народите няма да устоят на негодуванието Му.11 Така им кажете: Боговете, които не са направили небето и земята, ще изчезнат от земята и изпод това небе.12 Той направи земята със силата Си, утвърди света с мъдростта Си и разпростря небесата с разума Си.13 Когато издава гласа Си, има много води в небесата и издига пари от края на земята, прави светкавици за дъжд и изважда вятър от съкровищниците Си.

John 1:9

9 това беше истинската светлина, която, идеща на света, осветлява всеки човек.

Acts 14:16-17

16 който през миналите поколения е оставял всичките народи да ходят по своите пътища,17 макар и да не е преставал да свидетелства за Себе Си, като е правил добрини и ни е давал от небето дъждове и плодоносни времена, и е пълнил сърцата ни с храна и радост.

Acts 17:23-30

23 Защото като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих и един жертвеник, на който беше написано: На непознатия Бог. Този, на когото се кланяте, без да Го знаете, Него ви проповядвам –24 Бог, който е направил света и всичко, което е в него, и тъй като е Господ на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове,25 нито са Му потребни служения от човешки ръце, като че ли има нужда от нещо, понеже Сам Той дава на всички и живот, и дишане, и всичко.26 Той е направил от една кръв всички човешки нации да живеят по цялото лице на земята, като е определил предварително назначени времена и граници на заселищата им;27 за да търсят Бога, та дано биха Го напипали и намерили, макар и Той да не е далеч от всеки един от нас;28 защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както са казали и някои от вашите поети: ?Защото дори Негов род сме.“29 И така, тъй като сме Божи род, не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък – на нещо, изработено с изкуство и човешка измислица.30 Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички хора навсякъде да се покаят,

Romans 1:20

20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него – вечната Му сила и божественост – се вижда ясно, разбираемо от творенията, така че те са без извинение.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.