Psalms 45:12 Cross References - Bulgarian

12 И тирската дъщеря с подарък, и богатите сред народа ще търсят твоето благоволение.

Psalms 22:29

29 Ще ядат и ще се поклонят всичките богати на земята; ще се наведат пред Него всички, които слизат в пръстта — и никой не може да опази живота си.

Psalms 68:29

29 За храма Ти в Ерусалим царе ще Ти донасят дарове.

Psalms 72:10

10 Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци, царете на Сава и Сева ще принесат дарове.

Isaiah 23:17-18

17 И след седемдесет години ГОСПОД ще посети дъщерята на Тир; и тя ще се върне към печалбата си и ще блудства с всички земни царства по лицето на света.18 Но доходът и печалбата й ще се посветят на ГОСПОДА, няма да се трупат и няма да се съхраняват, защото търговията й ще бъде за живеещите пред ГОСПОДА, за да ядат до насищане и да имат великолепни дрехи.

Isaiah 49:23

23 Царе ще бъдат твои хранители и княгините им — твои дойки. Ще ти се покланят с лице до земята и ще лижат праха на краката ти. И ще познаеш, че Аз съм ГОСПОД, че онези, които Ме чакат, няма да се посрамят.

Isaiah 60:3

3 И народите ще дойдат при светлината ти, и царете — при сиянието на зората ти.

Isaiah 60:6-7

6 Множество камили ще те покрият, мадиамските и гефаските едногърби камили. Те всички ще дойдат от Сава, ще донесат злато и тамян и ще прогласят славословията на ГОСПОДА.7 Всичките кидарски стада ще се съберат при теб, наваиотските овни ще ти служат; ще се принасят на олтара Ми за благоугодна жертва. И Аз ще прославя славния Си дом.

Isaiah 60:10-11

10 И чужденци ще съградят стените ти и царете им ще ти служат; защото в гнева Си те поразих, но в благоволението Си се смилих над теб.11 И портите ти ще бъдат постоянно отворени, денем и нощем няма да се затварят, за да се внася в теб богатството на народите и докараните им царе.

Matthew 2:11

11 И като влязоха в къщата, видяха Детето с майка Му Мария, паднаха и Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, Му принесоха дарове – злато, тамян и смирна.

Acts 21:3-6

3 И когато съзряхме Кипър и го оставихме отляво, плавахме към Сирия и слязохме в Тир; защото там корабът щеше да се разтовари.4 И като намерихме учениците, престояхме там седем дни. Те чрез Духа казаха на Павел да не отива в Ерусалим.5 И когато прекарахме тези дни, излязохме и си тръгнахме; и те всички, с жените и децата си, ни изпратиха докато излязохме вън от града; и коленичихме на брега и се помолихме.6 И като се простихме един с друг, ние се качихме на кораба, а те се върнаха у дома си.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.