Psalms 25:4 Cross References - Bulgarian

4 Изяви ми пътищата Си, ГОСПОДИ, научи ме на пътеките Си.

Exodus 33:13

13 И сега, ако съм намерил благоволение пред Теб, покажи ми, моля Ти се, пътищата Си, за да Те позная и да намеря благоволение пред Теб; и виж, че тази нация е Твой народ.

Psalms 5:1

1 За първия певец. На флейти. Псалм на Давид. Послушай думите ми, ГОСПОДИ, обърни внимание на стона ми!

Psalms 5:8

8 ГОСПОДИ, води ме в правдата Си заради враговете ми, изравни пред мене Своя път.

Psalms 27:11

11 Научи ме на пътя Си, ГОСПОДИ, и ме води по равна пътека заради враговете ми.

Psalms 86:11

11 Научи ме на пътя Си, ГОСПОДИ, и ще ходя в истината Ти; дай ми да се боя от Името Ти с неразделено сърце.

Psalms 119:27

27 Направи ме да разбирам пътя на Твоите правила и ще размишлявам върху Твоите чудни дела.

Psalms 143:8

8 Дай ми да чуя рано милостта Ти, защото на Теб се уповавам; покажи ми пътя, по който трябва да ходя, защото към Теб издигам душата си.

Proverbs 8:20

20 Аз ходя по пътеката на правдата, сред пътеките на правосъдието,

Isaiah 2:3

3 И много народи ще отидат и ще кажат: Елате, да се изкачим на хълма ГОСПОДЕН, в дома на Якововия Бог! Той ще ни научи на пътищата Си, и ще ходим в пътеките Му. Защото от Сион ще излезе поучението и словото ГОСПОДНО — от Ерусалим.

Jeremiah 6:16

16 Така казва ГОСПОД: Застанете на пътищата и вижте, и попитайте за древните пътеки — кой е добрият път, и ходете в него, и ще намерите покой на душите си. Но те казаха: Няма да ходим!

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.