Philippians 1:4 Cross References - Bulgarian

4 винаги, във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост,

Luke 15:7

7 Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.

Luke 15:10

10 Също така, казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае.

Romans 1:9

9 Защото Бог, на когото служа с духа си в благовестването на Неговия Син, ми е свидетел, че непрестанно ви споменавам винаги в молитвите си,

Ephesians 1:14-23

14 който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога за похвала на Неговата слава.15 Затова и аз, като чух за вярата ви в Господ Иисус и за любовта към всичките светии,16 не преставам да благодаря за вас и да ви споменавам в молитвите си;17 така че Бог на нашия Господ Иисус Христос, Отец на славата, да ви даде дух на мъдрост и откровение в познаването на Него Самия,18 като просветли очите на сърцето ви, за да знаете каква е надеждата на Неговото призоваване, какво е богатството на славата на Неговото наследство в светиите19 и какво е превъзходното величие на Неговата мощ към нас, вярващите, според действието на мощта на Неговата сила.20 С нея Той подейства в Христос, като Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната си страна на небесата,21 далеч над всяко началство и власт, и сила, и господство, и всяко име, с което се наименуват, не само в този свят, но и в бъдещия.22 И покори всичко под краката Му и Го постави да бъде глава над всичко за църквата,23 което е Неговото тяло, пълнотата на Този, който изпълва всичко във всичко.

Philippians 1:9-11

9 И за това се моля: любовта ви да изобилства все повече и повече с познаване и всякакво разбиране,10 за да разпознавате най-доброто и да бъдете искрени и без препънка за Деня на Христос,11 изпълнени с плода на правдата, който е чрез Иисус Христос, за слава и хвала на Бога.

Philippians 2:2

2 направете радостта ми пълна, като имате един и същ ум и една и съща любов, като бъдете единодушни и единомислени.

Philippians 3:18

18 Защото мнозина живеят, за които много пъти съм ви казвал, а сега и с плач ви казвам, че са враговете на Христовия кръст,

Philippians 4:1

1 И така, възлюбени и много желани мои братя, моя радост и мой венец, стойте така твърдо в Господа, възлюбени!

Colossians 2:5

5 Защото, макар и да не съм с вас тялом, пак духом съм с вас и се радвам, като гледам вашия ред и твърдостта на вашата вяра в Христос.

1 Thessalonians 1:2

2 Винаги благодарим на Бога за всички вас и ви споменаваме в молитвите си,

1 Thessalonians 2:19-20

19 Понеже, коя е нашата надежда или радост, или венец, с който се хвалим пред нашия Господ Иисус при Неговото пришествие? Не сте ли вие?20 Защото вие сте нашата слава и радост.

Philemon 1:7

7 Защото имах голяма радост и утеха в твоята любов, понеже сърцата на светиите се освежиха чрез теб, брате.

2 John 1:4

4 Много се зарадвах, че намерих някои от децата ти да ходят в истината, както приехме заповед от Отца.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.