Numbers 6:6 Cross References - Bulgarian

6 През цялото време, за което се е посветил на ГОСПОДА, да не се приближава до мъртвец —

Leviticus 19:28

28 Да не правите нарязвания по тялото си заради мъртвец и да не чертаете белези по себе си. Аз съм ГОСПОД.

Leviticus 21:1-3

1 И ГОСПОД каза на Мойсей: Говори на свещениците, синовете на Аарон, и им кажи: Никой от вас да не се осквернява между народа си заради мъртвец,2 освен за кръвен роднина, който му е близък — за майка си, за баща си, за сина си, за дъщеря си, или за брат си;3 също и за сестра си девица, която е била при него, и която не е била омъжена, заради нея може да се оскверни.

Leviticus 21:11

11 да не влиза при някой умрял; и за баща си или за майка си да не се осквернява.

Numbers 19:11-22

11 Който се допре до мъртвото тяло на някой човек, ще бъде нечист седем дни.12 Да се очисти с тази вода на третия ден, и на седмия ден ще бъде чист; но ако не се очисти на третия ден, и на седмия ден няма да бъде чист.13 Който се допре до мъртвото тяло на някой умрял човек и не се очисти, той осквернява ГОСПОДНАТА скиния. Този човек да се изтреби измежду Израил. Тъй като не е поръсен с водата на нечистотата, той е нечист; нечистотата му е още на него.14 Ето и закона, когато някой умре в шатрата: всеки, който влиза в шатрата и всеки, който се намира в шатрата, ще бъде нечист седем дни;15 и всеки непокрит съд, който е без привързан капак, е нечист.16 И който се допре на полето дО някой убит с меч или до мъртво тяло, или до човешка кост, или до гроб, ще бъде нечист седем дни.17 И за очистване на нечистия нека вземат в съд от пепелта на юницата, изгорена в жертва за грях, и да полеят на нея изворна вода.18 Тогава чист човек да вземе исоп, да го натопи във водата и да поръси шатрата, всичките вещи и хората, които се намират там и онзи, който се е допрял до кост или до убит човек, или до умрял, или до гроб.19 И чистият да поръси нечистия на третия ден и на седмия ден; и на седмия ден да го очисти. Тогава да изпере дрехите си и да се изкъпе във вода и вечерта ще бъде чист.20 А онзи, който е нечист и не се очисти, онзи човек да се изтреби отсред събранието, понеже е осквернил ГОСПОДНОТО светилище; водата на нечистотата не е била поръсена на него, той е нечист.21 И това да им бъде вечна наредба: този, който поръсва с водата на нечистотата, да изпере дрехите си; и който се допре до водата на нечистотата, ще бъде нечист до вечерта.22 И всичко, до което се допре нечистият, да бъде нечисто и този, който се допре до него, ще бъде нечист до вечерта.

Jeremiah 16:5-6

5 Защото така казва ГОСПОД: Не влизай в дом на оплакване и не ходи да жалееш или да ги оплакваш; защото отнех Своя мир от този народ, заявява ГОСПОД, милостта и щедростите.6 И ще измрат големи и малки в тази земя; няма да бъдат погребани, нито ще ги оплачат, нито ще правят нарязвания по телата си, нито ще се обръснат за тях,

Ezekiel 24:16-18

16 Сине човешки, ето, Аз отнемам от теб радостта на очите ти с един удар; а ти не оплаквай и не плачи, и да не текат сълзите ти!17 Смълчи въздишките, не прави оплакване на мъртви, навий си тюрбана и обуй сандалите на краката си, не покривай устните си и не яж хляба на хората.18 И аз говорих на народа сутринта, а вечерта умря жена ми. И сутринта направих, както ми беше заповядано.

Matthew 8:21-22

21 А друг от учениците Му каза: Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си.22 Но Иисус му каза: Следвай Ме и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.

Luke 9:59-60

59 А на друг каза: Следвай Ме. А той каза: Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си.60 Но Той му каза: Остави мъртвите да погребват своите мъртъвци, а ти иди и разгласявай Божието царство.

2 Corinthians 5:16

16 Затова, отсега нататък ние не познаваме никого по плът; дори и да сме познавали Христос по плът, пак сега вече не Го познаваме така.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.