Nehemiah 12:7 Cross References - Bulgarian

7 Салу, Амок, Хелкия и Едая. Това бяха главите на свещениците и на братята им в дните на Иисус.

1 Chronicles 24:18

18 двадесет и третият — за Делая и двадесет и четвъртият — за Маазия.

Ezra 3:2

2 И Иисус, синът на Йоседек, и братята му, свещениците, и Зоровавел, синът на Салатиил, и братята му станаха и построиха олтара на Израилевия Бог, за да принасят всеизгаряния на него, както е писано в закона на Божия човек Мойсей.

Nehemiah 12:1

1 А ето свещениците и левитите, които се изкачиха със Зоровавел, сина на Салатил, и с Иисус: Сарая, Еремия, Ездра,

Haggai 1:1

1 Във втората година на цар Дарий, в шестия месец, на първия ден от месеца, ГОСПОДНОТО слово беше чрез пророк Агей към управителя на Юда Зоровавел, сина на Салатиил, и към първосвещеника Иисус, сина на Йоседек, и каза:

Zechariah 3:1

1 И ми показа първосвещеника Иисус, стоящ пред Ангела ГОСПОДЕН; и Сатана стоеше отдясно му, за да му се възпротиви.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.