Leviticus 23:24 Cross References - Bulgarian

24 Говори на израилевите синове и кажи: В седмия месец, на първия ден от месеца, да ви бъде почивка, спомен със свирене с тръби, свято събрание.

Leviticus 25:9

9 И тогава, на десетия ден от седмия месец, да направиш да се затръби с тръба; в деня на умилостивението да направите да се затръби с тръба по цялата ви земя.

Numbers 10:9-10

9 И когато излизате на война в земята си против притеснителя, който би ви притеснил, тогава да затръбите високо с тръбите и ще бъдете спомнени пред ГОСПОДА, вашия Бог, и ще бъдете избавени от враговете си.10 И в дните на радостта си и на празниците си, и на новолунията си да тръбите с тръбите при всеизгарянията си и при примирителните си жертви; и те да ви бъдат за спомен пред вашия Бог. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.

Numbers 29:1-6

1 В седмия месец, на първия ден от месеца, да имате свято събрание и да не вършите никаква работа; той да ви бъде ден за тръбене с тръби.2 И да принесете всеизгаряне за благоухание на умилостивение на ГОСПОДА: един юнец, един овен, седем едногодишни агнета без недостатък3 и хлебния им принос: пшенично брашно, смесено с маслинено масло, три десети от ефа за юнеца, две десети за овена4 и по една десета за всяко агне, за седемте агнета;5 и един козел в жертва за грях, за да се извърши умилостивение за вас;6 освен месечното всеизгаряне и хлебния му принос и постоянното всеизгаряне и хлебния му принос, и възлиянията им според правилата им за благоухание на умилостивение, жертва чрез огън на ГОСПОДА.

1 Chronicles 15:28

28 Така целият Израил пренесе ковчега на ГОСПОДНИЯ завет с възгласи и тръбен звук, с тръби и с кимвали, като свиреха с лири и с арфи.

2 Chronicles 5:13

13 и когато тръбачите и певците започнаха в един глас да пеят и да хвалят, и да славят ГОСПОДА, и като издигнаха глас с тръби и кимвали и музикални инструменти да хвалят ГОСПОДА, защото е благ, защото милостта Му е вечна, тогава домът, ГОСПОДНИЯТ дом, се изпълни с облак.

Ezra 3:6

6 В първия ден на седмия месец започнаха да принасят всеизгаряния на ГОСПОДА; но основите на ГОСПОДНИЯ храм още не бяха положени.

Psalms 81:1-4

1 (По слав. 80) За първия певец. По Гитит. Псалм на Асаф. Пейте радостно на Бога, нашата сила, извикайте радостно към Бога на Яков! 2 Запейте песен и ударете тъпанчето, благозвучната арфа заедно с лирата!3 Затръбете с тръбата при новолуние, при пълнолуние, в деня на нашия празник.4 Защото това е наредба за Израил, закон на Бога на Яков.

Psalms 98:6

6 С тръби и с глас на рог викнете радостно пред Царя, ГОСПОДА!

Isaiah 27:13

13 И в онзи ден ще се затръби с голяма тръба и ще дойдат изгубените в асирийската земя и прогонените в египетската земя и ще се покланят на ГОСПОДА на светия хълм в Ерусалим.

1 Corinthians 15:52

52 в един миг, в мигване на око, при последната тръба; защото тръбата ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.

1 Thessalonians 4:16

16 Понеже Сам Господ ще слезе от небето с команда, с гласа на архангел и с Божия тръба; и мъртвите в Христос първо ще възкръснат;

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.