Joshua 21:28 Cross References - Bulgarian

28 и от исахаровото племе: Кисион със землищата му, Даврат със землищата му,

Joshua 19:12

12 после от Сарид завиваше на изток към изгрев слънце до границата на Кислот-Тавор и продължаваше към Даврат, и излизаше в Яфия;

1 Chronicles 6:72-73

72 А от исахаровото племе: Кедес със землищата му, и Даврат със землищата му,73 и Рамот със землищата му, и Аним със землищата му.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.