Joshua 10:43 Cross References - Bulgarian

43 После Иисус се върна в стана в Галгал, и целият Израил с него.

Joshua 4:19

19 А народът излезе от Йордан на десетия ден от първия месец и се разположи на стан в Галгал, на източния край на Ерихон.

Joshua 10:15

15 После Иисус се върна в стана при Галгал и целият Израил с него.

1 Samuel 11:14

14 А Самуил каза на народа: Елате да отидем в Галгал и там да възобновим царството.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.