Jeremiah 40:4 Cross References - Bulgarian

4 И сега, ето, отвързвам те от веригите, които са на ръцете ти. Ако ти се вижда добре да дойдеш с мен във Вавилон, ела и аз ще имам грижа за теб, а ако ти се вижда зле да дойдеш с мен във Вавилон, недей. Виж, цялата земя е пред теб — където ти се вижда добро и право да отидеш, там иди.

Genesis 13:9

9 Не е ли пред теб цялата земя? Моля ти се, отдели се от мен! Ти ако отидеш наляво, аз ще отида надясно; или ти ако отидеш надясно, аз ще отида наляво.

Genesis 20:15

15 И Авимелех каза: Ето, земята ми е пред теб: засели се където ти се вижда добре.

Jeremiah 39:11-12

11 А вавилонският цар Навуходоносор заповяда на началника на телохранителите Навузардан относно Еремия, като каза:12 Вземи го и имай грижа за него, и да не му направиш нищо лошо, а каквото ти каже, това да му направиш.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.