Isaiah 30:20 Cross References - Bulgarian

20 И дори Господ да ви даде хляб на скръб и вода на притеснение, учителите ти няма вече да бъдат скрити, а очите ти ще гледат учителите ти;

Deuteronomy 16:3

3 Да не ядеш нищо квасно с нея; седем дни да ядеш с нея безквасен хляб, хляб на скръб — защото излезе набързо от египетската земя — за да помниш през всичките дни на живота си деня на излизането си от египетската земя.

1 Kings 22:27

27 и кажи: Така казва царят: Хвърлете този в затвора и го хранете с хляб на скръб и вода на скръб, докато се върна в мир.

2 Chronicles 18:26

26 и кажете: Така казва царят: Хвърлете този в затвора и го хранете с хляб на скръб и вода на скръб, докато се върна в мир.

Psalms 30:5

5 Защото гневът Му е за миг, а благоволението Му е за живот; вечер пренощува плач, а сутринта е радост.

Psalms 74:9

9 Не виждаме своите знамения, няма вече пророк, нито има между нас някой, който да знае докога ще е това.

Psalms 80:5

5 Храниш ги с хляб от сълзи и със сълзи изобилно ги поиш.

Psalms 102:9

9 Защото ядох пепел като хляб и смесих питието си със сълзи,

Psalms 127:2

2 Безполезно е за вас да ставате рано, да стоите до късно, да ядете хляб на тежък труд, толкова Той дава на възлюбения Си и в сън.

Ezekiel 4:13-17

13 И ГОСПОД каза: Така ще ядат израилевите синове хляба си омърсен между народите, където ще ги прогоня.14 Тогава казах: О, Господи БОЖЕ, ето, душата ми не се е омърсила и от младостта си досега не съм ял мърша или разкъсано от звяр, нито е влязло някога в устата ми нечисто месо.15 И ми каза: Виж, давам ти говежда тор вместо човешки изпражнения; на тях прави хляба си.16 И ми каза: Сине човешки, ето, Аз ще строша подпорката от хляба в Ерусалим; и ще ядат хляб под тегло и със страх, и ще пият вода с мярка и в ужас —17 за да им липсват хляб и вода и да се ужасяват всички заедно, и да изгният в беззаконието си.

Ezekiel 24:22-23

22 И вие ще направите, както направих аз: устните си няма да покриете и хляба на хората няма да ядете,23 и тюрбаните ви ще бъдат на главите ви, и сандалите ви — на краката ви; няма да оплаквате и няма да плачете, а ще се топите в беззаконията си и ще въздишате един към друг.

Amos 8:11-12

11 Ето, идват дни, заявява Господ БОГ, когато ще изпратя глад на земята — не глад, за хляб нито жажда за вода, а за слушане на словата на ГОСПОДА.12 Ще се скитат от море до море и от север до изток; ще обикалят да търсят словото на ГОСПОДА, но няма да го намерят.

Matthew 9:38

38 затова, молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.

Acts 14:22

22 като утвърждаваха душите на учениците и ги увещаваха да постоянстват във вярата, и ги учеха, че през много притеснения трябва да влезем в Божието царство.

Ephesians 4:11

11 И Той даде едни да бъдат апостоли, други – пророци, други – благовестители, а други – пастири и учители

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.