Genesis 1:1 Cross References - Bulgarian

1 В начало Бог създаде небесата и земята.

Exodus 20:11

11 защото в шест дни ГОСПОД направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина. Затова ГОСПОД благослови съботния ден и го освети.

Exodus 31:18

18 И като свърши да говори с Мойсей на Синайската планина, ГОСПОД му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст.

1 Chronicles 16:26

26 Защото всичките богове на народите са нищо, а ГОСПОД е направил небесата.

Nehemiah 9:6

6 Ти си ГОСПОДИ, само Ти! Ти си направил небесата, небесата на небесата и цялото им войнство, земята и всичко, което е на нея, моретата и всичко, което е в тях. И Ти оживотворяваш всичко това и на Теб се покланя небесното воинство.

Job 26:13

13 Чрез дъха Му заблестяват небесата, ръката Му пробожда бягащия змей.

Job 38:4

4 Къде беше ти, когато полагах основите на земята? Изяви, ако имаш разум!

Psalms 8:3

3 Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си поставил, си мисля:

Psalms 33:6

6 Чрез словото на ГОСПОДА бяха направени небесата и цялото им войнство — чрез дъха на устата Му.

Psalms 33:9

9 Защото Той каза и стана; Той заповяда и се утвърди.

Psalms 89:11-12

11 Твои са небесата, Твоя е и земята; светът и всичко, което го изпълва — Ти си ги основал.12 Северът и югът — Ти си ги създал, Тавор и Ермон ликуват в Твоето Име.

Psalms 90:2

2 Преди да се родят планините и да си създал земята и света, от вечността до вечността Ти си Бог.

Psalms 96:5

5 Защото всичките богове на народите са нищо, а ГОСПОД е направил небесата.

Psalms 102:25

25 От древността Ти си основал земята и дело на Твоите ръце са небесата.

Psalms 104:24

24 ГОСПОДИ, колко многобройни са Твоите дела! Всички тях Ти си извършил с мъдрост. Земята е пълна с Твоите творения.

Psalms 104:30

30 Изпращаш Духа Си и те се създават, и подновяваш лицето на земята.

Psalms 115:15

15 Ще бъдете благословени от ГОСПОДА, който е направил небето и земята.

Psalms 121:2

2 Помощта ми идва от ГОСПОДА, който е направил небето и земята.

Psalms 124:8

8 Помощта ни е в Името на ГОСПОДА, който е направил небето и земята.

Psalms 134:3

3 Да те благослови от Сион ГОСПОД, който е направил небето и земята!

Psalms 136:5

5 Който с мъдрост направи небесата — защото милостта Му е вечна!

Psalms 146:6

6 който е направил небето и земята, морето и всичко, което е в тях, който пази вярност до века,

Psalms 148:4-5

4 Хвалете Го, небеса на небесата и вие, води над небесата!5 Нека хвалят Името на ГОСПОДА, защото Той заповяда, и те се създадоха.

Proverbs 3:19

19 С мъдрост ГОСПОД основа земята, с разум установи небесата.

Proverbs 8:22-30

22 ГОСПОД ме имаше като начало на пътя Си, преди древните Си дела.23 От вечността бях поставена, от началото, още преди създаването на земята.24 Родих се, когато ги нямаше бездните, когато нямаше извори, изобилстващи с вода.25 Преди да бъдат разположени планините, преди хълмовете се родих,26 докато Той още не беше направил нито земята, нито полята, нито първите прашинки на вселената.27 Когато приготвяше небесата, аз бях там. Когато начерта кръг над лицето на бездната,28 когато утвърждаваше облаците горе, когато усилваше изворите на бездната,29 когато определяше на морето границата му, така че водите да не престъпват Неговата заповед, когато полагаше основите на земята —30 тогава аз бях майсторски работник при Него, бях Негова наслада ден след ден, веселях се винаги пред Него,

Proverbs 16:4

4 ГОСПОД е направил всяко нещо за целта му, дори и безбожния — за деня на злото.

Ecclesiastes 12:1

1 И помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото и да се приближат годините, за които ще кажеш: Нямам удоволствие от тях! —

Isaiah 37:16

16 ГОСПОДИ на Войнствата, Боже на Израил, който седиш на престол между херувимите, Ти и само Ти си Бог на всичките земни царства! Ти си направил небето и земята.

Isaiah 40:26

26 Вдигнете очите си нагоре и вижте: Кой е създал тези звезди? Извежда множеството им под брой, вика всичките по име. Поради величието на силата Му и понеже е мощен във власт, нито едно не липсва.

Isaiah 40:28

28 Не знаеш ли? Не си ли чул? ГОСПОД е вечният Бог, Създателят на земните краища. Той не се уморява и не отслабва, разумът Му е неизследим.

Isaiah 42:5

5 Така казва Бог, ГОСПОД, който е създал небесата и ги е разпрострял, който е разстлал земята с произведенията й, който дава дишане на народа, който е по нея, и дух на тези, които ходят по нея.

Isaiah 44:24

24 Така казва ГОСПОД, Изкупителят ти и който те е образувал от утробата: Аз съм ГОСПОД, който върша всичко, който сам разпрострях небесата и разстлах земята сам;

Isaiah 45:18

18 Защото така казва ГОСПОД, който създаде небето — Той е Бог, който образува земята, направи я и я утвърди, не я създаде пуста, образува я, за да се населява: Аз съм ГОСПОД и няма друг.

Isaiah 51:13

13 а си забравил ГОСПОДА, който те е направил, който е разпрострял небесата и основал земята; и непрестанно, цял ден се страхуваш от яростта на притеснителя, когато се готви да унищожи? Къде е яростта на притеснителя?

Isaiah 51:16

16 Сложих словата Си в устата ти и те покрих със сянката на ръката Си, за да устроя небесата и да основа земята и да кажа на Сион: Ти си Мой народ.

Isaiah 65:17

17 Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; и предишните неща няма да се споменават и няма да дойдат на ум;

Jeremiah 10:12

12 Той направи земята със силата Си, утвърди света с мъдростта Си и разпростря небесата с разума Си.

Jeremiah 32:17

17 О, Господи БОЖЕ, ето, Ти си направил небето и земята с голямата Си сила и с простряната Си мишца. Няма нищо невъзможно за Теб,

Jeremiah 51:15

15 Той направи земята със силата Си, утвърди света с мъдростта Си и с разума Си разпростря небесата.

Zechariah 12:1

1 Наложеното от ГОСПОДА слово за Израил, заявява ГОСПОД, който простира небесата и основава земята и образува духа на човека в него:

Matthew 11:25

25 В онова време Иисус заговори, като каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, защото си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните.

Mark 13:19

19 Защото през онези дни ще има такава скръб, каквато не ще е имало дотогава от началото на творението, което Бог е създал, нито ще има след това.

John 1:1-3

1 В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.2 То в начало беше у Бога.3 Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.

Acts 4:24

24 А те, като чуха, издигнаха единодушно глас към Бога и казаха: Владетелю, Ти си Бог, който си направил небето, земята, морето и всичко, което е в тях.

Acts 14:15

15 Мъже, защо правите това? И ние сме хора със същото естество като вас и ви благовестяваме да се обърнете от тези суети към живия Бог, който е направил небето, земята, морето и всичко, което е в тях;

Acts 17:24

24 Бог, който е направил света и всичко, което е в него, и тъй като е Господ на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове,

Romans 1:19-20

19 понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви.20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него – вечната Му сила и божественост – се вижда ясно, разбираемо от творенията, така че те са без извинение.

Romans 11:36

36 Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. На Него да бъде слава до века. Амин.

1 Corinthians 8:6

6 за нас има само един Бог — Отец, от когото е всичко, и ние за Него; и един Господ — Иисус Христос, чрез когото е всичко, и ние чрез Него.

Ephesians 3:9

9 и да осветлявам всички относно настойничеството на тайната, която от векове е била скрита у Бога, който е Създателят на всичко,

Colossians 1:16-17

16 защото в Него беше създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото – било престоли или господства, или началства, или власти – всичко беше създадено чрез Него и за Него;17 и Той е преди всичко и всичко чрез Него се крепи.

Hebrews 1:2

2 в края на тези дни говори на нас чрез Сина, когото постави Наследник на всичко, чрез когото също направи световете,

Hebrews 1:10

10 И пак: ?В началото Ти, Господи, си основал земята и дело на Твоите ръце са небесата.

Hebrews 3:4

4 Защото всяка къща се строи от някого, а Този, който е построил всичко, е Бог.

Hebrews 11:3

3 С вяра разбираме, че световете са били устроени с Божието слово, така че видимото не стана от видими неща.

2 Peter 3:5

5 Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от началото е имало небеса и земя, сплотена от водата и сред водата,

1 John 1:1

1 Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което гледахме и ръцете ни попипаха за Словото на живота,

Revelation 3:14

14 До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истинен Свидетел, Началото на Божието творение:

Revelation 4:11

11 Достоен си, Господи и Боже наш, да приемеш славата, почитта и властта, защото Ти си създал всичко и заради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.

Revelation 10:6

6 и се закле в Този, който живее за вечни векове, който е създал небето и това, което е в него; земята и това, което е на нея; и морето и това, което е в него, че няма вече да има бавене,

Revelation 14:7

7 И каза със силен глас: Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото часът на Неговия съд настана; и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, и морето, и водните извори!

Revelation 21:6

6 И ми каза: Сбъдна се! Аз съм Алфа и Омега, Началото и Краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота.

Revelation 22:13

13 Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.