Ezekiel 43:12 Cross References - Bulgarian

12 Ето наредбата за дома: На върха на хълма цялото му пространство околовръст ще бъде пресвято; ето, това е наредбата за дома.

Psalms 93:5

5 Твоите свидетелства са много сигурни. На Твоя дом подобава святост, ГОСПОДИ, за дълги дни!

Ezekiel 40:2

2 Чрез Божии видения ме заведе в израилевата земя и ме постави на една много висока планина. И на нея, на юг имаше нещо като постройки на град.

Ezekiel 42:20

20 От четирите страни го измери. Имаше стена околовръст, дължината й беше петстотин тръстики и ширината й —петстотин тръстики, за да отделя святото от несвятото.

Joel 3:17

17 И ще познаете, че Аз съм ГОСПОД, вашият Бог, който обитавам на светия Си хълм Сион. И Ерусалим ще бъде свят и чужденци няма вече да минават през него.

Zechariah 14:20-21

20 В онзи ден на звънците на конете ще има надпис: Свят на ГОСПОДА. И котлите в дома ГОСПОДЕН ще бъдат като легените пред олтара.21 И всеки котел в Ерусалим и в Юда ще бъде свят на ГОСПОДА на Войнствата; и всички, които жертват, ще идват и ще вземат от тях и ще варят в тях. И в онзи ден няма вече да има търговец в дома на ГОСПОДА на Войнствата.

Revelation 21:27

27 И в него няма да влезе нищо нечисто, нито онзи, който върши мерзост или който лъже, а само тези, които са записани в книгата на живота на Агнето.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.