Ezekiel 29:11 Cross References - Bulgarian

11 Човешки крак няма да мине през нея и крак на животно няма да мине през нея, и няма да бъде населена четиридесет години.

2 Chronicles 36:21

21 за да се изпълни ГОСПОДНОТО слово чрез устата на Еремия, докато земята се наслади на съботите си. Защото през цялото време на запустението си тя пазеше събота, докато се изпълниха седемдесет години.

Isaiah 23:15

15 И в онзи ден Тир ще бъде забравен седемдесет години, като годините на един цар. А след седемдесет години с Тир ще стане, както в песента на блудницата:

Isaiah 23:17

17 И след седемдесет години ГОСПОД ще посети дъщерята на Тир; и тя ще се върне към печалбата си и ще блудства с всички земни царства по лицето на света.

Jeremiah 25:11-12

11 И цялата тази земя ще бъде пустош и ужас. И тези народи ще робуват на вавилонския цар седемдесет години.12 И когато се изпълнят седемдесет години, Аз ще накажа вавилонския цар и онзи народ, заявява ГОСПОД, за беззаконието им, и халдейската земя, и ще я обърна във вечна пустиня.

Jeremiah 29:10

10 Защото така казва ГОСПОД: Когато се изпълнят седемдесет години за Вавилон, ще ви посетя и ще изпълня над вас благото Си слово да ви върна в това място.

Jeremiah 43:11-12

11 И ще дойде и ще порази египетската земя: който е за смърт — на смърт и който е за плен — в плен, и който е за меч — под меч.12 И Аз ще запаля огън в капищата на египетските богове и той ще ги изгори и ще ги отведе в плен. И ще се облече с египетската земя, както овчар облича дрехата си, и ще излезе оттам с мир.

Ezekiel 30:10-13

10 Така казва Господ БОГ: Аз ще сложа край на множеството на Египет чрез ръката на вавилонския цар Навуходоносор.11 Той и народът му с него, страшните между народите, ще бъдат доведени, за да разорят земята. И те ще изтеглят мечовете си против Египет и ще напълнят земята с убити.12 А Аз ще пресуша реките и ще продам земята в ръцете на зли хора, и ще опустоша земята и всичко, което я изпълва, чрез ръката на чужденци; Аз, ГОСПОД, изговорих това.13 Така казва Господ БОГ: Ще погубя и кумирите и ще махна от Мемфис идолите, и вече няма да има княз от египетската земя, и ще докарам страх в египетската земя.

Ezekiel 31:12

12 И чужденци, страшните между народите, го отсякоха и го захвърлиха; клончетата му паднаха по планините и по всички долини, а клоните му се строшиха по всички потоци на земята; и всички народи на земята слязоха от сянката му и го захвърлиха.

Ezekiel 32:13

13 И ще погубя всичките му животни при многото води; няма вече да ги размъти човешки крак и копито на животно няма да ги размъти.

Ezekiel 33:28

28 И ще обърна земята на пустош и да бъде за смайване, и гордата й сила ще пресекне, и израилевите планини ще запустеят, никой няма да минава там.

Ezekiel 36:28

28 И ще живеете в земята, която дадох на бащите ви; и вие ще Ми бъдете народ и Аз ще ви бъда Бог.

Daniel 9:2

2 в първата година от царуването му аз, Даниил, разбрах от книгите броя на годините, за които беше ГОСПОДНОТО слово към пророк Еремия, че ще се изпълнят седемдесет години за запустението на Ерусалим.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.